Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Tổng hợp các dạng bài tập phần Quy luật di truyền

Bài tập sinh học phần Quy luật di truyền là phần khó, để làm được các em cần nắm vững lý thuyết cơ sở tế bào học của từng quy luật di truyền và vận dụng được toán xác suất trong quá trình phân tích kết quả lai để đưa ra giả thuyết. Khi các em đã hiểu được những thí nghiệm của Menden, Moocgan,... thì chỉ mới có thể làm những bài tương tự. Còn dạng tổng hợp lại thì không hề dễ vì nó đòi hỏi tư duy toán học để phân tích. 

Sau đây là một số dạng bài tập chuyên đề các quy luật di truyền mà quangvanhai.net đã chia sẻ trong 3 năm qua và sẽ tiếp tục cập nhật bổ sung.
 1. Cách quy ước gen
 2. Bài tập lai một cặp tính trạng đơn giản
 3. Tính số loại kiểu gen, kiểu hình ở đời con 1
 4. Tính số loại kiểu gen, kiểu hình ở đời con 2
 5. Tính số loại kiểu gen, kiểu hình ở đời con 3
 6. Vận dụng toán xác suất để giải bài tập Quy luật di truyền
 7. Xác suất trong Quy luật di truyền cơ bản
 8. Số alen trội ở đời con
 9. Bài tập tương tác cộng gộp
 10. Tính nhanh tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở đời con khi bố và mẹ đều dị hợp 2 cặp gen
 11. Bài tập phân li độc lập
 12. Dạng bài tập hoán vị gen thường gặp
 13. 8 Bài tập di truyền liên kết và hoán vị tự luyện
 14. Bài tập Quy luật di truyển tổng hợp 1
 15. Bài tập Quy luật di truyền tổng hợp 2
 16. Bài tập Quy luật di truyền tổng hợp 3
 17. Bài tập Quy luật di truyền tổng hợp 4
 18. Bài tập Quy luật di truyền tổng hợp 5
Qua các bài tập mẫu có kèm phân tích ở trên sẽ giúp các em định hình được các dạng đề thường gặp ở phần các quy luật di truyền và phương pháp phân tích đề và cách giải nhanh cho từng dạng cụ thể. Phần này các em cần luyện thật nhiều để nhạy bén trong khâu phân tích đề và đưa ra giả thuyết từ đó mới định hướng cách giải nhanh nhất có thể.

Chưa có phản hồi "Tổng hợp các dạng bài tập phần Quy luật di truyền"

Đăng nhận xét

Bạn bè