Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Giải chi tiết câu 108 đề thi THPT Quốc Gia sinh học 2019 (mã 218)

Câu 108- mã đề 218 trong đề thi THPT môn sinh học là câu hỏi tích hợp giữa cách xác định tỉ lệ giao tử cho thể tứ bội (4n) và lưỡng bội. ...

Bạn bè