GỬI BÀI MỚI ĐẾN MAIL CỦA TÔI

Quá trình biến đổi nitơ trong cây

Quá trình biến đổi nitơ trong cây

Cây hấp thụ từ đất 2 dạng nitơ là NH4+ (dạng khử) và NO3- (dạng ôxi hóa), nhưng trước hết, cây cần nitơ dạng NH4+  để hình thành nên các ax...

Đặc điểm sinh học của rễ thích nghi với chức năng hút nước và ion khoáng

Trong suốt quá trình tiến hóa lâu dài từ đời sống đưới nước (thủy sinh) lên cạn, thực vật đã hình thành được những đặc điểm của bộ rễ thích...

Bộ sách bồi dưỡng HSG môn sinh học của thầy Huỳnh Quốc Thành

Thầy Huỳnh Quốc Thành là tác giả của hàng trăm đầu sách tham khảo môn sinh học dành cho giáo viên và học sinh. Phong cách viết sách của thầ...
Hai dạng nước trong cây

Hai dạng nước trong cây

Nước trong cây chiếm khoảng 85%-90% và tồn tại chủ yếu ở 2 dạng là nước liên kết và nước tự do Nước liên kết: là nước bị giữ bởi một lực...

Bạn bè