Chuyển đến nội dung chính

DNA và cơ chế tái bản DNA

 DNA VÀ CƠ CHẾ TÁl BẢN DNA YÊU CẦU CẦN ĐẠT Dựa vào cấu trúc hoá học của phân tử DNA, trình bày được chức năng của DNA. Nêu được ý nghĩa của các kết cặp đặc hiệu A-T và G-C. Phân tích được cơ chế tái bản của DNA là một quá trình tự sao thông tin di truyền từ tế bào mẹ sang tế bào con hay từ thế hệ này sang thế hệ sau. Một phân tử hữu cơ cần phải có các đặc điểm cấu trúc như thế nào để có thể đảm nhận chức năng của một vật chất di truyền? I. CHỨC NĂNG CỦA DNA DNA có chức năng mang, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền. Thông tin di truyền dưới dạng trình tự các nucleotide trong các phân tử DNA là đủ lớn và đa dạng nên bộ máy phân tử của tế có thể tạo ra mọi đặc điểm của tế bào và cơ thể sinh vật. Không những chứa được nhiều thông tin, DNA còn có khả năng tái bản chính xác, nhờ vậy thông tin di truyền của tế bào được truyền đạt gần như nguyên vẹn qua các thế hệ tế bào và cơ thể. Hình 1.1 cho thấy, đặc điểm cấu trúc của DNA phù hợp với chức năng n

Đề thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 11 năm học 2023-2024 - Quảng Ngãi


Câu 1. (2,0 điểm)

1. Tại sao khi luộc trứng thì protein của trứng chuyển sang trạng thải đông đặc?

2. Tại sao một số người ăn tôm, cua thường bị dị ứng?

3. Phân biệt dạng năng lượng dự trữ ở động vật và thực vật. Vì sao lại có sự khác nhau đó?

Câu 2. (2,0 điểm)

Một tế bào sinh dục 2n của một loài nguyên phân liên tiếp một số đợt, môi trường tế bào cung cấp nguyên liệu để hình thành nên 9690 nhiễm sắc thể đơn mới tương đương. Tất cả các tế bào con sinh ra từ lần nguyên phân cuối giảm phân bình thường cho các tinh trùng, trong đó có 512 tinh trùng mang Y.

1. Tìm bộ nhiễm sắc thể 2n của loài.

2. Số đợt nguyên phân của tế bào sinh dục nói trên? Số lượng thoi tơ vô sắc được hình thành trong các đợt nguyên phân.

3. Để tạo ra 5 hợp tử, với hiệu suất thụ tinh của trúng là 50% thì có bao nhiêu chromatid trong các tế bào sinh trứng vào thời điểm các tế bào bắt đầu sự giảm phân?
Câu 3. (2,0 diểm)

1. Dung dịch iodine có khả năng ức chế sinh trưởng và tiêu diệt nhiều loại vi sinh vật. Iodine có được coi là chất kháng sinh không? Giải thích.

2. HIV là loại vius có lõi là RNA. Làm thế nào để nó tổng hợp được RNA của mình để hình thành HIV mới?

Câu 4. (2,0 điểm)

Nuôi cấy ${{5.10}^{6}}$ tế bào vi khuẩn E.coli trong bình nuôi cấy không liên tục có chứa hai loại nguồn cung cấp carbon là glucose và sorbiton. Sau 9 giờ nuôi cấy, đồ thị biều diễn sự sinh trưởng của quần thể vi khuẩn có dạng sau đây:Trong pha lũy thừa thứ nhất có thời gian thế hệ (g) =20 phút. Sau 6,4 giờ nuôi cấy số lượng vi khuẩn trong bình là ${{10240.10}^{6}}$ tế bào. Hãy tính:

1. Số lượng tế bào vi khuẩn trong bình nuôi cấy sau 4 giờ nuôi cấy.

2. Thời gian thế hệ (g) ở pha lũy thừa thứ hai.

Câu 5. (2,0 điểm)

1. Một số loài thực vật lá màu đỏ có thực hiện quang hợp được không? Vi sao?

2. Tại sao trong trồng trột người ta thường trồng xen cây có điểm bù ánh sáng thấp với cây có điểm bù ánh sáng cao? Lấy ví dụ.

Câu 6. (2,0 điểm)
Hãy giải thích vai trò của hô hấp đối với sự hút nước và khoáng của cây. Ý nghĩa của vấn đề này đối với hoạt động trồng trọt?

Câu 7. (3,0 điểm)

1. Tại sao hệ hô hấp của người và của chim trao đổi khí với không khí rất hiệu quả? Điểm khác biệt của trao đổi khí kép ở chim so với trao đổi khí ở các lớp động vật khác là gì? Điều này có lợi gì cho chim?

a. Nhịp tim (tần số co giãn tim) của một số loài động vật như sau (tính bằng số nhịp/ phút).

Voi: 25 - 40 nhịp/phút                          Cừu: 70 - 80 nhịp/phút

Mèo: 110 - 130 nhịp/phút.                   Chuột: 720 - 780 nhịp/phút.

- Em có nhận xét gì về mối liên quan giữa nhịp tim và khối lượng cơ thể?

- Giải thích tại sao các động vật nêu trên lại có nhịp tim khác nhau?

b. Trong phản ứng stress, adrenalin được tiết ra nhiều có làm thay đổi nhịp tim và nồng độ glucose trong máu không? Tại sao?

c. Tại sao khi nghỉ ngơi, vận động viên thể thao có nhịp tim thấp hơn người bình thường nhưng lưu lượng tim thì vẫn giống người bình thường?

Câu 8. (3,0 điểm)

1. Bằng kiến thức đã học, hãy phân biệt U lành tính với U ác tính?

2. Cơ chế phát sốt? Hãy giải thích tại sao sốt vừa có ích lại vừa có hại đối với cơ thể?

Câu 9. (1,0 điểm)

Trong suốt đời sống (từ hạt nảy mầm cho đến lúc chết) của thực vật có giai đoạn ngừng hẳn sinh trưởng hay không? Giải thích.

Câu 10. (1,0 điểm)

Những hormone nào gây dậy thì ở trẻ em nam và nữ? Giải thích.

----HẾT---

Nhận xét

ĐỀ XUẤT RIÊNG CHO BẠN

Tính số nhiễm sắc thể, số crômatit và số tâm động qua các kì của nguyên phân và giảm phân

Loài ong mật có bộ NST lưỡng bội 2n=32. Hợp tử của loài trải qua nguyên phân. Hãy cho biết có bao nhiêu NST, crômatit, tâm động có trong một tế bào qua mỗi kì của quá trình nguyên phân? Để giải bài tập sinh học trên trước hết các bạn cần nhớ một số vấn đề sau: NST nhân đôi ở kì trung gian (pha S) trở thành NST kép, tồn tài trong tế bào đến cuối kì giữa. Vào kì sau, NST kép bị chẻ dọc tại tâm động, tách thành 2 NST đơn, phân li đồng đều về 2 cực tế bào. Crômatit chi tồn tại ở NST kép, mỗi NST kép có 2 crômatit. Mỗi NST dù ở thể đơn hay kép đều mang một tâm động. Vậy có bao nhiêu NST trong tế bào thì sẽ có bấy nhiêu tâm động. Do vậy, gọi 2n là bộ NST lưỡng bội của loài, số NST, số crômatit, số tâm động có trong một tế bào qua mỗi kì quá trình nguyên phân như bảng sau: Kì trung gian Kì đầu Kì giữa Kì sau Kì cuối Số NST đơn 0 0 0 4n 2n Sô NST kép 2n 2n 2n 0 0 Số crômatit 4n 4n 4n 0 0 Số tâm động 2n 2n 2n 4n 2n T

Chu kỳ tế bào, quá trình nguyên phân và giảm phân

Trong chương trình sinh học lớp 10 thì nội dung về chu kỳ tế bào, nguyên phân và giảm phân các em cần học kỹ và làm bài tập liên quan. Đây là kiến thức hết sức quan trọng để có thể học tiếp những kiến thức liên quan ở lớp tiếp tiếp theo. Cơ chế nguyên phân Cơ chế giảm phân Kiến thức các em đọc ở sách giáo khoa sinh học lớp 10, ở phần này tác giả chỉ trích một số câu hỏi thường gặp trong nội dung chuyên đề chu kỳ tế bào, quá trình nguyên phân và giảm phân. Câu 1. Trình bày khái niệm và nêu những giai đoạn của chu kì tế bào? – Chu kì tế bào là khoảng thời gian giữa 2 lần phân bào liên tiếp. Một chu kì tế bào bao gồm kì trung gian và quá trình nguyên phân. Kì trung gian gồm ba pha theo thứ tự là G1 , S, G2, trong đó pha G1 là thời kì sinh trưởng chủ yếu của tế bào; pha S diễn ra sự nhân đôi của ADN và nhiễm sắc thể. Kết thúc pha S, tế bào sẽ chuyển sang pha G2, lúc này tế bào sẽ tổng hợp tất cả những gì còn lại cần cho quá trình phân bào. Nguyên phân diễn ra ngay sau pha G2

Tính số loại và tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở đời con

Vận dụng toán xác suất để giải nhanh các bài tập sinh học phần quy luật phân li độc lập như: xác định số loại kiểu gen, kiểu hình ở đời con hay tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở đời con trong các phép lai khi biết kiểu gen của bố mẹ mà không cần viết sơ đồ lai. Theo quy luật phân li độc lập ta hiểu rằng: một phép lai có n cặp tính trạng, thực chất là n phép lai một cặp tính trạng. Như vậy khi đề bài cho biết kiểu gen có bố mẹ và tuân theo quy luật phân li độc lập thì ta chỉ cần dung toán xác suất để xác định nhanh số loại cũng như tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở đời con theo quy tắc sau: Tỉ lệ KG khi xét chung nhiều cặp gen bằng các tỉ lệ KG riêng rẽ của mỗi cặp tính trạng nhân với nhau. Số KH khi xét chung nhiều cặp tính trạng bằng số KH riêng của mỗi cặp tính trạng nhân với nhau. Ví dụ:  Cho biết A - hạt vàng : a- hạt xanh; B- hạt trơn : b - hạt nhăn; D - thân cao : d- thân thấp. Tính trạng trội là trội hoàn toàn. Phép lai P: AabbDd x AaBbdd  sẽ cho số loại và tỉ lệ kiểu g