Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đề thi thử TN THPT Quốc Gia năm 2021 - Nghệ An

  Câu 1. Nhóm vi khuẩn nào sau đây có khả năng chuyển hóa $NO_3^-$ thành $N_2$? A. Vi khuẩn phản nitrat hóa. B. Vi khuẩn amôn hóa. C. Vi khuẩn cố định nitơ. D. Vi khuẩn nitrat hóa. Câu 2. Động vật nào sau đây hô hấp bằng hệ thống ống khí? A. Châu chấu. B. Cá chép. C. Ếch đồng. D. Giun đất. Câu 3. Loại nuclêôtit nào sau đây chỉ có ở ARN mà không có ở ADN? A. Uraxin. B. Guanin. C. Timin. D. Ađênin. Câu 4. Dịch mã là quá trình tổng hợp A. prôtêin. B. ADN. C. mARN. D. tARN. Câu 5. Trong quá trình nhân đôi ADN, nuclêôtit loại guanin trên mạch khuôn liên kết với nuclêôtit loại nào của   môi trường nội bào? A. Xitôzin. B. Uraxin. C. Timin. D. Guanin. Câu 6. Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac ở vi khuẩn E. coli, tổng hợp prôtêin ức chế là chức   năng của A. gen điều hòa. B. vùng vận hành. C. vùng khởi động. D. các gen cấu trúc. Câu 7. Alen A bị đột biến thành alen a, alen b bị đột biến thành alen B. Cơ thể có kiểu gen nào
Các bài đăng gần đây

Những cuốn tài liệu ôn thi chuyên sinh lớp 10

Nguồn tài liệu ôn thi vào chuyên sinh lớp 10 hiện tại khá khiêm tốn. Thầy cô và các em học sinh thườg tham khảo các đề thi vào lớp chuyên sinh của các năm trước và những cuốn sách luyện thi vào lớp 10 chuyên sinh của các tác giả là những giáo viên cho nhiều năm kinh nghiệm trong luyện thi vào trường chuyên.  Blog Sinh học quangvanhai.net sẽ giới thiếu đến quý thầy cô và các em học sinh những cuốn sách được sử dụng làm tài liệu tham khảo nhiều những năm qua.   1. Bồi dưỡng HSG sinh học 9 - Phan Khắc Nghệ  2. Bồi dưỡng HSG sinh học 9 - Huỳnh Quốc Thành  3. Bồi dưỡng HSG 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên sinh học - Huỳnh Quốc Thành  4. Tuyển chọn đề thi HSG 9 và tuyến sinh vào lớp 10 chuyên môn Sinh học - Lê Thị Hà  Hy vọng những cuốn sách này quý thầy cô và các em học sinh có thêm lựa chọn tài liệu ôn thi vào lớp 10 chuyên sinh . Ngoài ra bạn đang có sách hay tài liệu hay về ôn thi vào lớp 10 chuyên sinh thì vui lòng chia sẽ về blog sinh học qua địa chỉ email: quangvanhai@gmail.com nhé!

Đề thi chọn HSG Quốc Gia năm học 2020-2021 môn Sinh học - Ngày thứ nhất

Kỳ thi HSG Quốc Gia năm học 2020-2021 diễn ra từ ngày 25 đến ngày 27/12/2020. Nội dung đề thi ngày thứ nhất môn SINH HỌC như sau: Trang 1, đề thi chọn HSG QG năm học 2020-2021 Trang 2, đề thi chọn HSG QG năm học 2020-2021 Trang 3, đề thi chọn HSG QG năm học 2020-2021 Trang 4, đề thi chọn HSG QG năm học 2020-2021 Trang 5, đề thi chọn HSG QG năm học 2020-2021 Ban biên tập sẽ tiếp tục cập nhật đề thi ngày hai và ngày cuối của đề thi tuyển chọn HSG QG môn Sinh học để các bạn cùng tham khảo!

8 câu trắc nghiệm cơ sở vật chất và cơ chế di truyền (trích đề thi TN THPT lần 2 - Mã đề 221)

 Trong đề thi TN THPT môn Sinh học năm 2020 lần 2 có 8 câu thuộc phần cơ sở vật chất và cơ chế di truyền cụ thể như sau:   Câu 1:  Một gen ở sinh vật nhân sơ gồm 2130 nuclêôtit. mạch 1 có A = 1/3G = 1/5T; mạch 2 có T = 1/6G. Theo lí thuyết, số lượng nuclêôtít loại  A của gen này là A. 426. B. 639. C. 355. D. 213.  Câu 2:  Đột biến điểm làm thay thế 1 nuclêôtit ở vị trí bất kì của triplet nào sau đây đều không xuất hiện côđôn mở đầu?  A. 3’TAG5’. B. 3’GAX5’. C. 3’TTG5’. D. 3’XAX5’. Câu 3: Côđon nào sau đây mã hóa axit amin?  A. 5’UAA3’. B. 5’UAG3’. C. 5’GXX3’. D. 5’UGA3’.  Câu 4: Mạch thứ nhất của 1 gen ở tế bào nhân thực có 1400 nuclêôtít. Theo lí thuyết, mạch thứ 2 của gen này có bao nhiêu nuclêôtít?  A. 1400. B. 700. C. 1200. D. 2400.  Câu 5: Khi nói về quá trình phiên mã ở tế bào nhân sơ, phát biểu nào sau đây đúng?  A. Nguyên liệu của quá trình phiên mã là các axit amin.  B. Enzim xúc tác cho quá trình phiên mã là ADN polimeraza.  C. Trong quá trình phiên mã, phân tử ARN đ

Đề thi chọn đội tuyển HSG Quốc Gia năm 2020-2021 tỉnh Quảng Trị (vòng 2)

 Đề thi chọn đội tuyển HSG môn Sinh học tham dự kì thi HSG Quốc Gia năm học 2020-2021 của Sở GD-ĐT Tỉnh Quảng Trinh (vòng 2).  Blog tiếp tục chia sẻ các đề thi HSG và tuyển chọn đội tuyển HSG để các bạn cùng tham khảo. Các đề thi vui lòng gởi về email: quangvanhai.net@gmail.com.