Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Giảm ngay 150.000 đồng và miễn phí vận chuyển cho thầy cô và các em học sinh đặt mua 
trong ngày hôm nay (nhận sách mới thanh toán tiền, gửi sách đến mọi miền Tổ Quốc)

Giải chi tiết câu 11 - Đề thi HSG tỉnh Quảng Ngãi môn sinh học 12 - năm học 2016-2017

Ở một loài động vật lưỡng bội. Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn; không xảy ra đột biến những xảy ra hoán vị gen ở 2 giới với tần số bằng nhau. Cho phép lai P. $\frac{{AB}}{{ab}}{X^D}{X^d} \times \frac{{Ab}}{{aB}}{X^d}Y$ thu được F1. Trong tổng số cá thể F1, số cá thể không mang alen trội của các gen trên chiếm 3%. Hãy xác định:
a. Tần số hoán vị gen ở thế hệ P.
b. Số cá thể mang alen trội của cả 3 gen trên ở thế hệ F1 chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
Trích đề thi HSG tỉnh Quảng Ngãi - 2016

Hướng dẫn giải

a. Tìm tần số hoán vị

Chúng ta tách phép lai về 3 cặp tính trạng của 3 gen nằm trên 2 cặp NST trên thành 2 phép lai như sau:

  • PL1: $\frac{{AB}}{{ab}} \times \frac{{Ab}}{{aB}}$
  • PL2: ${X^D}{X^d} \times {X^d}Y$
Ta nhận thấy, tỉ lệ cá thể không mang alen trội của cả 3 gen trên (3%) là tích của tỉ lệ cá thể không mang alen trội (A vàB) ở phép lai 1 với tỉ lệ cá thể không mang alen trội (D) ở phép lai thứ 2.

- Ở phép lai 1:  ${X^D}{X^d} \times {X^d}Y$, cho ra đời con (F1) có tỉ lệ cơ thể không mang alen trội (${X^d}{X^d}$ và ${X^d}{Y}$ )= 1/2 = 0,5
- Suy ra tỉ lệ cá thể ở phép lai 1 không mang cả 2 alen trội (aa,bb) = 0,03/0,5 = 0,06
- Gọi f là tần số hoán vị gen (f ≤ 0,5)
 Dựa vào phép lai 1, ta lại có: ab/ab = 0,06 = (f/2)ab× (0,5-f/2) ab
Hay: f/2(0,5-f/2) = 0,06. 
Giải phương trình trên ta được: 

  • f1= 0,6 (loại)
  • F2 = 0,4
Vậy tần số hoán vị gen cần tìm là: f= 0,4 = 40%

b. Tính tỉ lệ cá thể mang alen trội của cả 3 gen trên
Ta có:
- PL1: cho đời cọn mangcả 2 alen trội (A,B) = 50% + aabb = 50% + 6% = 56% = 0,56
- PL2: cho đời con mang alen trội ($X^D$) = 1/2 
Vậy tỉ lệ cá thể mang cả 3 alen trội của 3 gen trên = 0,56 × 1/2 = 0,28 = 28%.

Ngoài ra các bạn cũng có thể thủ công vẫn cho ra kết quả tương tự nhưn sẽ tốn nhiều thời gian. Để hiểu hơn cách giải ở trên các bạn xem thêm cách giải nhanh dạng bài tập hoán vị gen thường gặp.

Chưa có phản hồi "Giải chi tiết câu 11 - Đề thi HSG tỉnh Quảng Ngãi môn sinh học 12 - năm học 2016-2017"

Đăng nhận xét

Bạn bè