Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Tổng hợp lý thuyết chuyên đề di truyền tế bào

Chuyên đề di truyền tế bào (cơ sở vật chất, cơ chế di truyền và biến dị ở cấp tế bào) sẻ giúp chung ta biết được cơ sở vật chất di truyền ở cấp tế bào là nhiễm sắc thể (NST). NST được truyền qua các thế hệ tế bào cũng như cơ thế qua cơ chế nguyên phần và giảm phân. NST cũng có thể bị biến đổi dưới tác động của các nhân bên trong cũng như bên ngoài tế bào (đột biến NST). Tất cả các nội dung lý thuyết trong chuyên đề di truyền tế bào được cô đọng trong các bài viết sau:


  1. Chu kì tế bào 
  2. Quá trình nguyên phân
  3. Quá trình giảm phân
  4. Cấu trúc nhiễm sắc thể
  5. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
  6. Đột biến số lượng NST

Phân di truyền học tế bào các em đã được học ở chương trình sinh học lớp 10 phần chu kì tế bào, nguyên phân và giảm phân. Nếu vẫn chưa hiểu các em nên xem lại sách giáo khoa lớp 10 để ôn lại kiến thức một cách chắc chắn trước khi học tiếp các phân về cầu trúc, chức năng NST cũng như cơ chế đột biến số lượng, đột biến cấu trúc NST và hậy quả cũng như ứng dụng của đột biến NST.

Các em cần nắm vững lý thuyết theo bản chất sinh học trước khi bắt đầu làm quen với các dạng bài tập di truyền tế bào. Trong quá trình sử dụng tài liệu chuyên đề di truyền tế bào trên blog này nếu cần trao đổi thêm các em mạnh dạng đưa ra nhưng thắc mắc của mình ở phân phản hồi (comment) ở các bài viết tương ứng với nội dung cần trao đổi.

Chưa có phản hồi "Tổng hợp lý thuyết chuyên đề di truyền tế bào"

Đăng nhận xét

Bạn bè