Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Tổng hợp các dạng bài tập di truyền tế bào

Sau khi nắm vững phần lý thuyết của chuyên đề di truyền tế bào, các em hãy làm quen với các dạng bài tập sinh học phần di truyền tế bào. Hãy bắt đầu bằng cách làm quen với những dạng bại tập cơ bản sau:
  1. Tính số NST, Crômatit và tâm động qua các kì phân bào
  2. Tính số tế bào con được tạo thành, số NST, số thoi phân bào được hình thành (hoặc phá hủy) trong nguyên phân
  3. Tính số NST trong tế bào của thể đột biến số lượng NST
  4. Số loại giao tử tối đa được tao thành trong giảm phân
  5. Xác suất giao tử mang k NST có nguồn gốc từ Ông () Nội (Ngoại)
Sau khi làm tốt những dạng trên, các em có thể tìm thêm các dạng bài tập nâng cao và cách giải nhanh cho từng dạng cụ thể. Khi nắm vững có bản và làm nhiều bài tập sẽ có kinh nghiệm trong phần nhận dạng và cách giải nhanh cho chính bản thân. Không thể giải nhanh máy móc khi chưa nắm vững cách giải cơ bản nếu muốn đạt điểm cao.

Ngoài những dạng trên, trong blog sinh học cũng đã chia sẻ nhiều bài tập có kèm phân tích và cách giải những bài tập di truyền tế bào hay và khó từ các câu hỏi của các đề thi chính thức và thi thử THPT Quốc Gia cũng như trong đề thi HSG các cấp,...

Nếu đã hoàn thành những bài lỹ thuyết cũng như bài tập phần di truyền tế bào, bạn có thể kiểm tra mức độ hiểu bài của mình cũng như mở rộng thêm những nội dung nâng cao thì có thể tìm các câu hỏi trắc nghiệm phần di truyền tế bào trên blog này hoặc tham gia khóa kiểm tra trắc nghiệm trực tuyến (online) chuyên đề di truyền tế bào trên website dayhoc.org.

Chưa có phản hồi "Tổng hợp các dạng bài tập di truyền tế bào"

Đăng nhận xét

Bạn bè