Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Xác định số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào của thể đột biến

Đột biến làm thay đổi số lượng nhiễm sắc thể (NST) trong tế bào có đột biến lệch bội và đột biến đa bội. Như chúng ta đã biến trong tế bào bình thường thì có bộ NST lưỡng bội (2n), nhưng trong tế bào của cơ thể mang đột biến về số lượng NST thì số lượng NST không phải là 2n nữa. Vì vậy ở phần này, có một số bài tập tính số lượng NST trong tế bào của các thể đột biến thường gặp. Để rõ hơn chúng ta cùng nhau tìm hiểu một số bài tập sau:

Bài 1: Ở một loài thực vật có bộ NST lưỡng bội (2n) bằng 14. Xác định số lượng NST trong tế của thể ba nhiễm kép của loài thực vật này?

Hướng dẫn giải:
Ta có: 2n=17 => n = 12 ,
Vậy số lượng NST trong thể ba nhiễm kép là (2n + 1 + 1) = (2x7 + 1 + 1) = 16 NST.

Bài 2: Ở một loài thực vật có bộ NST lưỡng bội là 24 NST. Loài trên đột biến tứ bội và hình thành thể tứ bội. Tính số lượng NST có trong tế bào của thể tứ bội được hình thành từ loài thực vật trên?
Hướng dẫn giải :
Ta có : 2n = 24 => n=12.
Vậy số lượng NST trong tế bào của thể tứ bội (4n) là: 4x12 = 48 NST

Bài 3: Một tế bào sinh dưỡng của thể một kép đang ở kì sau nguyên phân, người ta đếm được 44 nhiễm sắc thể. Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội bình thường của loài này là bao nhiêu ?

Hướng dẫn giải:
Thể một kép (2n - 1 - 1).
Kì sau nguyên phân, tế bào chưa phân chia, nhưng các NST kép đã tách ra thành 2 NST đơn. Người ta quan sát thấy 44 NST
Vậy số lượng NST trong tế bào khi chưa nhân đôi là 44 : 2 = 22
Thể một kép có số lượng NST trong tế bào là 2n -1 -1 = 22
Vậy số lượng NST trong bộ lưỡng bội của loài này là: 22+1+1 = 24 NS.

Bài 4: Ở một loài thực vật lưỡng bội, trong tế bào sinh dưỡng có 6 nhóm gen liên kết. Thể một của loài này có số nhiễm sắc thể đơn trong mỗi tế bào khi đang ở kì sau của nguyên phân là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:
Tế bào sinh dưỡng có 6 nhóm gen liên kết tức là 2n =12 (số nhóm gen liên kết bằng số NST đơn bội của loài).
Thể một 2n - 1 = 11.
Kì sau nguyên phân, tế bào chưa phân chia nhưng các NST kép đã chia làm đôi, di chuyển về 2 cực của tế bào. do đó số NST thể đơn là
11 x 2 = 22 (NST).

Các dạng bài tập sinh học thì bài tập phần đột biến số lượng nhiễm sắc thể là phần tương đối dễ và ít dạng nhất, vì vậy chúng ta phải tận dụng để lấy điểm tối đa các bài tập phần này.

3 phản hồi "Xác định số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào của thể đột biến"

  1. thưa thầy ở bài 1 chắc có gì nhầm lẫn
    đề là 2n=14 nhưng sao ở dưới bài giải lại 2n=17 rồi suy ra n=12 đc ạ?

    Trả lờiXóa
  2. Đây là sinh học lớp mấy vậy ạ? Lớp 9 có áp dụng dk ạ?

    Trả lờiXóa

Bạn bè