Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Giải đáp sinh học cho bạn Nhất Nghệ

Thầy cho con hỏi phương pháp giải bài tập sinh này với ạ.
Một phân tử mARN ở vi khuẩn sau quá trình phiên mã có 15%A, 20%G, 30%U và 35%X. Hãy cho biết đoạn phân tử ADN sợi kép mã hóa phân tử ARN này có tỉ lệ % từng loại nuclêôtit là:
A. 15%T; 20%X; 30%A và 35%G.
B. 15%G; 30%X; 20%A và 35%T.
C. 17,5%G; 17,5%X; 32,5%A và 32,5%T.
D. 22,5%T; 22,5%A; 27,5%G; 27,5%X.
Nhất Nghệ

Cảm ơn Nhất Nghệ đã tin tưởng và đặt câu hỏi, bài tập sinh em gửi thầy sẽ giải tóm tắt như sau:

Bài này nhiều học sinh mới đọc đề thì thấy bối rối. Tuy nhiên cứ hít thở thật sâu, đọc lại đề và tóm tắt để tìm mối tương qua giữa những dữ kiện đề cho và dữ kiện cần tìm. 

Để giải được bài tập sinh này, em cần nắm vững nguyên tắc bổ sung trong cấu trúc ADN và nguyên tắc bổ sung trong phiên mã. Nếu quên thì em có thể xem lại nội dung lý thuyết phần cấu trúc ADN và quá trình phiên mã.

Qua lý thuyết và vận dụng toán học thì sẽ được công thức sau: 
-$\%A_{ADN}=\%T_{ADN}=\frac{\%A_{ARN}+\%T_{ARN}}{2}$
-$\%G_{ADN}=\%X_{ADN}=\frac{\%G_{ARN}+\%X_{ARN}}{2}$ 
Em hãy thay dữ kiện của đề vào công thức trên ta sẽ giải ra được kết quả: A=T=22,5%; G=X=27,5%.

Để hiểu cụ thể bản chất của bài toán thì em cần xem thêm phương pháp  tính tỉ lệ % số nuclêôtit từng loại trên mỗi mạch đơn của ADN.

2 phản hồi "Giải đáp sinh học cho bạn Nhất Nghệ"

Bạn bè