Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Tính số Nu từng loại trên mỗi mạch đơn của ADN

Trong phần cấu trúc của ADN theo mô hình Watsơn và F. Crick thì ADN có 2 mạch đơn hay còn gọi là 2 chuỗi pôli nuclêôtit. Bài trước mình đã hướng dẫn các bạn tính số nuclêôtit (Nu) từng loại trên cả 2 mạch của ADN. Bài này mình sẽ hướng dẫn tiếp các bạn tính số Nu từng loại trên mỗi mạch đơn của ADN (hay gen)

Phương pháp giải:

Gọi các Nu của mạch đơn thứ nhất là: $A_1, T_1, G_1, X_1$ và các Nu trên mạch đơn thứ hai là: $A_2, T_2, G_2, X_2$.
Theo nguyên tắc bổ sung (NTBS) ta có: $A_1 = T_2; T_1 = A_2; G_1 = X_2; X_1 = G_2$.
Suy ra: $A_1 + A_2 = T_2 + T_1 = A_1 + T_1 = A_2  + T_2 = T = A$  và $G_1 + G_2 = X_2 + X_1 = G_1 + X_1 = G_2  + X_2 = G = X$ 
Tính tỉ lệ % các loại Nu tương tự.
Theo NTBS ta có $\%A + \%G = 50\% = N/2$
Suy ra $\frac{\%A_1 + \%A_2}{2}= \frac{\%T_1 + \%T_2}{2} = A\% + T\%$

và $\frac{\%G_1 + \%G_2}{2}= \frac{\%X_1 + \%X_2}{2} = G\% + X\%$
Bài tập vận dụng:
* Mạch đơn của gen có tỉ lệ các loại Nu: A : T : G : X = 1 : 2 : 3 : 4. Gen chứa 3240 liên kết hiđrô. Sử dụng dữ kiện để trả lời từ câu {<1>} đến câu {<3>}
1. Chiều dài của gen:
A. 3060 ăngstrôn.
B. 4080 ăngstrôn
C. 8160 ăngstrôn
D. 40800 ăngstrôn.
2. Số lượng từng loại Nu của gen là:
A. A=T=720; G=X=1680
B. A=T=360; G=X=840
C. A=T=840; G=X=360
D. A=T=800; G=X=1600
3. Số liên kết hóa trị giữa các axít và đường:
A. 3798
B. 2398
C. 2402
D. 3598
* Trên một mạch của gen có tỉ lệ các loại Nu A, T, G, X lần lượt là 6: 4: 7: 3. Biết gen dài 6120 ăngstôn. Sử dụng dữ kiện để trả lời từ câu {<4>} đến câu {<6>}.
4. Tỉ lệ phần trăm từng loại Nu ở mạch thứ hai: A2, T2, G2, X2 so với tổng số Nu của gen lần lượt là:
A. 10%; 15%; 7,5%; 17,5%
B. 20%; 30%; 15%; 35%
C. 15%; 10%; 7,5%; 17,5%
D. 30%; 20%; 35%; 15%
5. Số lượng Nu ở mạch thứ nhất của gen theo thứ tự A1, T1, G1, X1 lần lượt là:
A. 1080; 720; 1260; 540
B. 540; 360; 630; 270
C. 270; 180; 315; 135
D. 180; 270; 135; 315
6. Số lượng từng loại Nu của gen:
A. A=T=G=X=450
B. A=T=G=X=180
C. A=T=G=X=900
D. A=T=G=X=600
* Gen có 738 Nu loại X. Mạch thứ nhất của gen có hiệu số giữa Nu loại T với Nu loại A là 20%. Mạch thứ hai có tổng số 2 loại Nu G và X là 60%. Sử dụng dữ kiện để trả lời từ câu {<7>}đến câu {<8>}
7. Chiều dài của gen là:
A. 4182 ăngstrôn
B. 2091 ăngstrôn
C. 8364 ăngstrôn
D. 3236,5 ăngstrôn
8. Nếu mạch 1 có tỉ lệ G=2X. Số lượng mỗi loại nuclêôtit A, T, G, X mạch 2 lần lượt là:
A. 123; 369; 246; 492
B. 246; 738; 986; 492
C. 369; 123; 246; 492
D. 369; 123; 492; 264

15 phản hồi "Tính số Nu từng loại trên mỗi mạch đơn của ADN"

 1. Em năm nay lớp 9, cho em hỏi có cái nguyên tắc bổ sung nào mà A1=A2, T1=T2, ... rồi còn mấy cái suy ra nữa. Vậy mà cũng đăng được

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cảm ơn em đã phát hiện và phản hồi. Tuy nhiên số lượng bài trên blog khá nhiều nên việc sai sót là khó tránh khỏi, mong bạn đọc thông cảm bỏ qua và miễn truy cứu trách nhiệm!

   Xóa
 2. có thể giải chi tiết câu 1 với câu 7 ko ạ

  Trả lờiXóa
 3. gen 1 có chiều dài 0.306 Mm trong đó X= 20%. Gen 2 có chiều dài bằng gen 1 nhưng số nu loại A của gen 2 lớn hơn số nu loại A của gen 1 là 90 nu
  a. tìm tỉ lệ phần trăm và số lượng mỗi loại của cả 2 gen
  b. trên mạch 1 của gen 2 có A= 23% trên mạch 2 của gen 1 và 2 có X= 5%. Tìm số nu từng loại trên mỗi mạch của cả 2 gen

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Không biết Thiên Lâm đăng để cho mọi người tham khảo hay yêu cầu trợ giúp?

   Xóa
 4. giải chi tiết giúp em câu 1 thôi thầy ơi!

  Trả lờiXóa
 5. thầy giải dùm em câu này với ạ. ddf bài là cho nucleotit dài 5010 angstrong. tỉ lệ A+T, G+X LÀ 15. Tính số nucleotit

  Trả lờiXóa
 6. cho em hỏi bài này với ajk:
  một phân tử ADN dài 4080 awngstrong mạch gốc của phân tử ADN có tỉ lệ các loại Nu A:T:G:X lần lượt là 1:2:3:4 xác định tỉ lệ phần trăm và số lượng từng loại Nu
  a)trong từng mạch đơn của phân tử ADN
  b)cả mạch

  Trả lờiXóa
 7. Giải hộ e
  Gen có X=3T.Tỉ lệ phần trăm từng loại Nu của gen

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. + Theo nguyên tắc bổ sung (NTBS) ta có: %T + %X = 50%(1);
   + Theo đề ta có X = 3T (2).
   Thay (2) vào (1) => T = A = 12,5%; X = G = 37,5%

   Xóa
 8. một đoạn gen dài 6120A .biết tỉ số giữa A và G là 1/2
  a) tính số nu của mỗi laoij gen trên
  b)tính số liên kết hidro
  c)tính số ribonu của ẢN trên mạch đơn được tổng hợp từ đoạn gen trên
  giúp em câu này với ạ

  Trả lờiXóa
 9. Giúp em với ạ:
  Một gen có số nucleotit loại A chiếm 20% tổng số nuclêôtit. trên một mạch của gen có a = 120 chiếm 30% số nuclêôtit của mạch. Tìm số Nu mỗi mạch chiều dài liên kết cộng hóa trị

  Trả lờiXóa
 10. Giúp e với ạ
  Gen 4 có tổng giưa 2 loại nucleotit băng 15%. Tính tỉ lệ % từng loại nucleotit của gen này ?

  Trả lờiXóa

Bạn bè