Nhận bài mới qua e-mail hướng dẫn

Tính số Nu từng loại trên mỗi mạch đơn của ADN

Trong phần cấu trúc của ADN theo mô hình Watsơn và F. Crick thì ADN có 2 mạch đơn hay còn gọi là 2 chuỗi pôli nuclêôtit. Bài trước mình đã hướng dẫn các bạn tính số nuclêôtit (Nu) từng loại trên cả 2 mạch của ADN. Bài này mình sẽ hướng dẫn tiếp các bạn tính số Nu từng loại trên mỗi mạch đơn của ADN (hay gen)

Phương pháp giải:

Gọi các Nu của mạch đơn thứ nhất là: $A_1, T_1, G_1, X_1$ và các Nu trên mạch đơn thứ hai là: $A_2, T_2, G_2, X_2$.
Theo nguyên tắc bổ sung (NTBS) ta có: $A_1 = T_2; T_1 = A_2; G_1 = X_2; X_1 = G_2$.
Suy ra: $A_1 + A_2 = T_2 + T_1 = A_1 + T_1 = A_2  + T_2 = T = A$  và $G_1 + G_2 = X_2 + X_1 = G_1 + X_1 = G_2  + X_2 = G = X$ 
Tính tỉ lệ % các loại Nu tương tự.
Theo NTBS ta có $\%A + \%G = 50\% = N/2$
Suy ra $\frac{\%A_1 + \%A_2}{2}= \frac{\%T_1 + \%T_2}{2} = A\% + T\%$

và $\frac{\%G_1 + \%G_2}{2}= \frac{\%X_1 + \%X_2}{2} = G\% + X\%$
Bài tập vận dụng:
* Mạch đơn của gen có tỉ lệ các loại Nu: A : T : G : X = 1 : 2 : 3 : 4. Gen chứa 3240 liên kết hiđrô. Sử dụng dữ kiện để trả lời từ câu {<1>} đến câu {<3>}
1. Chiều dài của gen:
A. 3060 ăngstrôn.
B. 4080 ăngstrôn
C. 8160 ăngstrôn
D. 40800 ăngstrôn.
2. Số lượng từng loại Nu của gen là:
A. A=T=720; G=X=1680
B. A=T=360; G=X=840
C. A=T=840; G=X=360
D. A=T=800; G=X=1600
3. Số liên kết hóa trị giữa các axít và đường:
A. 3798
B. 2398
C. 2402
D. 3598
* Trên một mạch của gen có tỉ lệ các loại Nu A, T, G, X lần lượt là 6: 4: 7: 3. Biết gen dài 6120 ăngstôn. Sử dụng dữ kiện để trả lời từ câu {<4>} đến câu {<6>}.
4. Tỉ lệ phần trăm từng loại Nu ở mạch thứ hai: A2, T2, G2, X2 so với tổng số Nu của gen lần lượt là:
A. 10%; 15%; 7,5%; 17,5%
B. 20%; 30%; 15%; 35%
C. 15%; 10%; 7,5%; 17,5%
D. 30%; 20%; 35%; 15%
5. Số lượng Nu ở mạch thứ nhất của gen theo thứ tự A1, T1, G1, X1 lần lượt là:
A. 1080; 720; 1260; 540
B. 540; 360; 630; 270
C. 270; 180; 315; 135
D. 180; 270; 135; 315
6. Số lượng từng loại Nu của gen:
A. A=T=G=X=450
B. A=T=G=X=180
C. A=T=G=X=900
D. A=T=G=X=600
* Gen có 738 Nu loại X. Mạch thứ nhất của gen có hiệu số giữa Nu loại T với Nu loại A là 20%. Mạch thứ hai có tổng số 2 loại Nu G và X là 60%. Sử dụng dữ kiện để trả lời từ câu {<7>}đến câu {<8>}
7. Chiều dài của gen là:
A. 4182 ăngstrôn
B. 2091 ăngstrôn
C. 8364 ăngstrôn
D. 3236,5 ăngstrôn
8. Nếu mạch 1 có tỉ lệ G=2X. Số lượng mỗi loại nuclêôtit A, T, G, X mạch 2 lần lượt là:
A. 123; 369; 246; 492
B. 246; 738; 986; 492
C. 369; 123; 246; 492
D. 369; 123; 492; 264

2 phản hồi "Tính số Nu từng loại trên mỗi mạch đơn của ADN"

  1. Em năm nay lớp 9, cho em hỏi có cái nguyên tắc bổ sung nào mà A1=A2, T1=T2, ... rồi còn mấy cái suy ra nữa. Vậy mà cũng đăng được

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em đã phát hiện và phản hồi. Tuy nhiên số lượng bài trên blog khá nhiều nên việc sai sót là khó tránh khỏi, mong bạn đọc thông cảm bỏ qua và miễn truy cứu trách nhiệm!

      Xóa

Trắc nghiệm sinh học tại groups.sinhhoc.org

Bạn bè