Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng 10 25, 2017

Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia SINH HỌC 4.0 - phiên bản 2022

Năm học 2022 Quảng Văn Hải đã phát hành bản mới nhất  Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia SINH HỌC 4.0   Trình bày đẹp hơn, mãu in đẹp hơn, đóng thành sách. Gộp lại 1 cuốn cho tiện mang theo. Cập nhật nội dung đã đề cập ở kỳ thi THPT Quốc Gia , đề minh họa và các đề thi thử mới nhất. Bổ sung phần trắc nghiệm sinh học 11 (trích từ các trường chuyên cả nước). Nâng cấp hệ thống hỗ trợ kiểm tra, hỗ trợ online  Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia SINH HỌC 4.0 sẽ giúp gì cho bạn? Hệ thống kiến thức lý thuyết từ cơ bản đến chuyên sâu, đặc biệt những nội dung sách giáo khoa chưa có điều kiện phân tích; những nội dung hay bị hiểu nhầm. Hơn 100 bài tập mẫu phủ kín các dạng bài tập sinh học THPT, các bài tập được trình bày dễ hiểu theo bản chất và cách giải nhanh nâng cao bằng công thức toán. Đặt biệt có lưu ý những nội dung hay lỗi mà học sinh thường gặp phải. Khoảng 2000 câu hổi trắc nghiệm được sắp xếp theo chuyên đề, các em có đủ bộ câu hỏi để tự luyện mà không cần phải mu

Cách luyện thi sinh học hiệu quả với bộ tài liệu và hệ thống trắc nghiệm trên website dayhoc.org

Dayhoc.org là hệ thống trắc nghiệm sinh học trực tuyến (online) phù hợp với các em đang ôn thi THPT Quốc Gia môn Sinh Học. Qua website các em không những làm quen với hình thức làm bài trắc nghiệm, tạo tâm thế nhứ thi thật trong quá trình làm bài mà còn được hỗ trợ bở giáo viên thông qua kênh tin nhắn, diễn đàn. Để nâng cao hiệu quả trong quá trình học tập tại dayhoc.org, mình có một số lưu ý với các em đang sử dụng bộ tài liệu Tiếp Cận Kì Thi THPT Quốc Gia 2018 và Phòng Luyện trong hệ thống trắc nghiệm một số nội dung sau: 1. Mỗi tuần phải hoàn thành ít nhất một bài kiểm tra Sau khi ôn luyện một chuyên đề trong bộ tài liệu (lí thuyết + bài tập mẫu trong bộ tài liệu mà các em đang có. Các em cũng nên hoạch định kế hoạch rõ ràng cho mình là ít nhất mỗi tuần phải làm một đề.  Trước khi mở đề các em phải chuẩn bị tâm lí sẵn sang như kiểm tra thật như chuẩn bị những dụng cụ cần thiết như bút màu, giấy nháp, máy tính cầm tay,...; Trong quá trình làm bài các em phải sử dụng tối đa n

Phân tích và giải chi tiết bài tập 2, chương II, sinh học 12 cơ bản

Đề của bài tập số 2,  trong bài tập chương II, trang 66 Sinh học 12 (cơ bản) như sau: Trong phép lai giữa hai cá thể có kiểu gen sau: ♂ AaBbCcDdEe x♀aaBbccDdee Các cặp gen quy định các tính trạng khác nhau nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. Hãy cho biết: a.  Tỉ lệ đời con có kiểu hình trội về tất cả 5 tính trạng là bao nhiêu? b.  Tỉ lệ đời con có kiểu hình giống mẹ là bao nhiêu? c.  Tỉ lệ đời con có kiểu gen giống bố là bao nhiêu? Phân tích và giải chi tiết Phép lai ♂ AaBbCcDdEe x♀aaBbccDdee, đây là một phép lai 5 cặp gen phân li độc lập, về mặt toán học chúng ta có thể tách thành 5 phép lai một cặp tính trạng: PL1: Aaxaa PL2: BbxBb PL3: Ccxcc PL4: DdxDd PL5: Eexee  Để cho dễ nhìn, chúng ta có thể viết thành (Aaxaa)(BbxBb)(Ccxcc)(DdxDd)(Eexee). Các câu hỏi a,b và c yêu cầu tính về tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình ở đời con của phép lai trên. Cho nên chúng ta viết nhanh kết quả về tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình của từng phép lai một cặp tính trạng. Cụ

Giải chi tiết câu 108 mã 205 đề thi THPT Quốc Gia 2017

Cho biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phép lai sau đây cho đời con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ: 2 : 2 : 1 : 1 : 1 : 1? I. AaBbdd × AABBDD. II. AaBBDD × AABbDD. III. Aabbdd × AaBbdd. IV. AaBbdd × aaBbdd. V. AaBbDD × AABbdd. VI. AaBBdd × AabbDD. A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Trích câu 108, mã đề 205, đề thi THPT Quốc Gia 2017 Cách 1: Tính tỉ lệ kiểu gen ở đời con theo cách thông thường (giải thuận) I. AaBbdd × AABBDD ⇔ (Aa×AA)(Bb×BB)(dd×DD)    ⇒ tỉ lệ kiểu gen đời con = (1:1)(1:1)(1)⇒Sai II. AaBBDD × AABbDD ⇔ (Aa×AA)(BB×Bb)(DD×DD)    ⇒ tỉ lệ kiểu gen đời con = (1:1)(1:1)(1)⇒ Sai III. Aabbdd × AaBbdd ⇔ (Aa×Aa)(bb×BB)(dd×dd)    ⇒ tỉ lệ kiểu gen đời con = (1:2:1)(1:1)(1)⇒ Đúng IV. AaBbdd × aaBbdd ⇔ (Aa×aa)(Bb×Bb)(dd×dd)   ⇒ tỉ lệ kiểu gen đời con = (1:1)(1:2:1)(1)⇒ Đúng V. AaBbDD × AABbdd ⇔ (Aa×AA)(Bb×Bb)(DD×dd)    ⇒ tỉ lệ kiểu gen đời con = (1:1)(1:2:1)(1)⇒Đúng VI. AaBBdd × AabbDD ⇔ (Aa×Aa)(BB×bb)(dd×DD)    ⇒ tỉ lệ kiểu ge

ĐỀ XUẤT RIÊNG CHO BẠN

Tính số nhiễm sắc thể, số crômatit và số tâm động qua các kì của nguyên phân và giảm phân

Loài ong mật có bộ NST lưỡng bội 2n=32. Hợp tử của loài trải qua nguyên phân. Hãy cho biết có bao nhiêu NST, crômatit, tâm động có trong một tế bào qua mỗi kì của quá trình nguyên phân? Để giải bài tập sinh học trên trước hết các bạn cần nhớ một số vấn đề sau: NST nhân đôi ở kì trung gian (pha S) trở thành NST kép, tồn tài trong tế bào đến cuối kì giữa. Vào kì sau, NST kép bị chẻ dọc tại tâm động, tách thành 2 NST đơn, phân li đồng đều về 2 cực tế bào. Crômatit chi tồn tại ở NST kép, mỗi NST kép có 2 crômatit. Mỗi NST dù ở thể đơn hay kép đều mang một tâm động. Vậy có bao nhiêu NST trong tế bào thì sẽ có bấy nhiêu tâm động. Do vậy, gọi 2n là bộ NST lưỡng bội của loài, số NST, số crômatit, số tâm động có trong một tế bào qua mỗi kì quá trình nguyên phân như bảng sau: Kì trung gian Kì đầu Kì giữa Kì sau Kì cuối Số NST đơn 0 0 0 4n 2n Sô NST kép 2n 2n 2n 0 0 Số crômatit 4n 4n 4n 0 0 Số tâm động 2n 2n 2n 4n 2n T

Chu kỳ tế bào, quá trình nguyên phân và giảm phân

Trong chương trình sinh học lớp 10 thì nội dung về chu kỳ tế bào, nguyên phân và giảm phân các em cần học kỹ và làm bài tập liên quan. Đây là kiến thức hết sức quan trọng để có thể học tiếp những kiến thức liên quan ở lớp tiếp tiếp theo. Cơ chế nguyên phân Cơ chế giảm phân Kiến thức các em đọc ở sách giáo khoa sinh học lớp 10, ở phần này tác giả chỉ trích một số câu hỏi thường gặp trong nội dung chuyên đề chu kỳ tế bào, quá trình nguyên phân và giảm phân. Câu 1. Trình bày khái niệm và nêu những giai đoạn của chu kì tế bào? – Chu kì tế bào là khoảng thời gian giữa 2 lần phân bào liên tiếp. Một chu kì tế bào bao gồm kì trung gian và quá trình nguyên phân. Kì trung gian gồm ba pha theo thứ tự là G1 , S, G2, trong đó pha G1 là thời kì sinh trưởng chủ yếu của tế bào; pha S diễn ra sự nhân đôi của ADN và nhiễm sắc thể. Kết thúc pha S, tế bào sẽ chuyển sang pha G2, lúc này tế bào sẽ tổng hợp tất cả những gì còn lại cần cho quá trình phân bào. Nguyên phân diễn ra ngay sau pha G2

Tính số loại và tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở đời con

Vận dụng toán xác suất để giải nhanh các bài tập sinh học phần quy luật phân li độc lập như: xác định số loại kiểu gen, kiểu hình ở đời con hay tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở đời con trong các phép lai khi biết kiểu gen của bố mẹ mà không cần viết sơ đồ lai. Theo quy luật phân li độc lập ta hiểu rằng: một phép lai có n cặp tính trạng, thực chất là n phép lai một cặp tính trạng. Như vậy khi đề bài cho biết kiểu gen có bố mẹ và tuân theo quy luật phân li độc lập thì ta chỉ cần dung toán xác suất để xác định nhanh số loại cũng như tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở đời con theo quy tắc sau: Tỉ lệ KG khi xét chung nhiều cặp gen bằng các tỉ lệ KG riêng rẽ của mỗi cặp tính trạng nhân với nhau. Số KH khi xét chung nhiều cặp tính trạng bằng số KH riêng của mỗi cặp tính trạng nhân với nhau. Ví dụ:  Cho biết A - hạt vàng : a- hạt xanh; B- hạt trơn : b - hạt nhăn; D - thân cao : d- thân thấp. Tính trạng trội là trội hoàn toàn. Phép lai P: AabbDd x AaBbdd  sẽ cho số loại và tỉ lệ kiểu g