Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Bài tập tổng hợp về số kiểu gen, số kiểu giao phối trong quần thể

Để làm bài tập sinh học tổng hợp về tính số kiểu gen, kiểu giao phối tối đa trong quần thể ta cần vận dụng linh hoạt 5 phần đã đăng cụ thể:  phần 1, phần 2, phần 3, phần 4, phần 5

Ở  bài này [phần cuối] không có công thức gì mới chỉ là những bài tập giúp các em vận dụng 5 phần trên để giải một bài tập tổng hợp về tính số kiểu gen tối đa hay số kiểu giao phối tối đa trong quần thể. Khi làm bài tập sinh học dạng tổng hợp này các em cần lưu ý 2 điểm sau:
 • Nếu liên kết gen thì tính theo nhóm liên kết.
 • Nếu phân li độc lập thì ta tách riêng các gen hoặc nhóm gen ( cùng nằm trên 1 cặp NST) sau đó lấy tích của các gen hoặc nhóm gen.
Sau đây là 8 bài tập có đáp án để các em vận dụng giải và so đáp án, trong quá trình giải có gì trao đổi thêm các em cứ để lại nội dung cần trao đổi ở phần phản hồi.

1. Ở một quần thể ngẫu phối, xét 3 gen, mỗi gen đều có 2 alen. Gen thứ nhất nằm trên NST thường, hai gen còn lại nằm trên đoạn tương đồng của NST giới tính X; trong trường hợp không xảy ra đột biến, số loại kiểu gen tối đa về cả ba gen trên có thể được tạo ra trong quần thể này là:
A. 135
B. 90
C. 42
D. 45
2. Xét 2 gen ở ruồi giấm: gen A (mắt đỏ), a (mắt trắng) nằm trên NST X không có đoạn tương ứng trên Y; trên NST số 2 tồn tại gen B (cánh dài), a (cánh cụt). Số kiểu giao phối tối đa xuất hiện trong quần thể về 2 gen trên là:
A. 54
B. 27
C. 9
D. 18
3. Ở ruồi giấm có 4 cặp NST tương đồng, trong đó có 1 cặp NST giới tính. Xét 3 cặp gen, mỗi cặp có 2 alen. Cặp gen thứ nhất và thứ hai nằm trên NST số 1; cặp gen thứ ba nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X. Nếu không xảy ra đột biến, tính theo lí thuyết số cặp giao phối tối đa có kiểu gen khác nhau là;
A. 300
B. 500
C. 120
D. 600
4. Trong một quần thể xét 5 gen: gen thứ nhất có 4 aeln, gen thứ hai có 3 alen, hai gen này cùng nằm trên một cặp NST thường; gen thứ ba và thứ bốn đều có 2 alen, hai gen này cùng nằm trên NST giới tính X không có đoạn tương đồng trên Y; gen thứ năm có 5 alen nằm trên NST giới tính Y không có alen trên X. Số kiểu gen tối đa có thể có trong quần thể là:
A. 138
B. 2340
C. 4680
D. 1170
5. Gen 1 có 5 alen thuộc cặp NST số 1, gen 2 có 3 alen nằm trên NST X không có alen trên Y. Số loại kiểu gen tối đa trong quần thể gồm 100 cá thể là:
A. 135
B. 105
C. 100
D. 24
6. Ở một quần thể ngẫu phối, xét hai gen: gen thứ nhất có 4 alen thuộc đoạn không tương đồng của NST giới tính X; gen thứ hai có 6 alen thuộc NST thường. Trong trường hợp không xảy ra đột biến, số loại kiểu gen tối đa về cả hai gen trên có thể được tạo ra trong quần thể này là:
A. 324
B. 294
C. 300
D. 35
7. Ở người, gen A quy định mắt nhìn màu bình thường, alen a quy định bệnh mù màu đỏ lục; gen B quy định máu đông bình thường, alen b quy định máu khó đông. Các gen này nằm trên NST giới tính X không có alen tương ứng trên Y. Gen D quy định thuận tay phải, alen d quy định thuận tay trái nằm trên NST thường. Số kiểu gen tối đa về 3 locus trên trong quần thể người là:
A. 27
B. 36
C. 39
D. 42
8. Ở ruồi giấm 2n = 8. Trên mỗi NST thường xét hai cặp gen dị hợp; trên cặp NST giới tính xét một gen có 2 alen nằm trên đoạn không tương đồng của NST X. Nếu không xảy ra đột biến thì khi các con ruồi đực có kiểu gen khác nhau giam phân sẽ tạo ra tối đa bao nhiêu loại tinh trùng?
A. 128
B. 16
C. 192
D. 24
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
Đ.A
C
A
D
B
C
B
D
C

7 phản hồi "Bài tập tổng hợp về số kiểu gen, số kiểu giao phối trong quần thể"

 1. Trả lời
  1. Em nên đọc toàn bộ 5 phần mà mình để link ở đầu bài viết và làm. Không khó lắm đâu. Nếu vẫn không tự tin với cách làm thì em ghi lại cách làm, mình và các bạn khác sẽ góp ý cho.

   Xóa
 2. sao bài số 3 đề ns 4 cặp NST nhưng làm ở 2 cặp NST ms đúng đáp án ạ???????????????e sai mô ạ ,ad giải thích giùm em đi ạ

  Trả lờiXóa
 3. câu 5 nếu ko phụ thuộc 100 cá thể tính đc 135 kiểu gen nhưng có 100 cá thể nên tối đa 100 kiểu gen ,đúng ko ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bài tập đó kiểm tra tính cẩn thận khi đọc đề em nhé!

   Xóa
 4. câu 1 em tính thế này sai chỗ nào ạ: 3*((4*5)/2+4^2)=78

  Trả lờiXóa

Bạn bè