Chuyển đến nội dung chính

Trắc nghiệm: Tiêu hóa ở động vật (phần 2)

  30 câu Trắc nghiệm Tiêu hóa ở động vật (phần 1) Câu 31: Các bộ phận trong ống tiêu hóa của người diễn ra cả tiêu hóa hóa học và tiêu hóa cơ học là A. dạ dày, ruột non, ruột già B. thực quản, dạ dày, ruột non. C. miệng, thực quản, dạ dày. D. miệng, dạ dày, ruột non. Câu 32: Dạ dày đơn có ở A. thú ăn thịt, thú ăn tạp và một số thú ăn cỏ. C. thú ăn thịt và thú ăn tạp. B. tất cả các loài thú ăn cỏ. D. thú ăn tạp và một số thú ăn cỏ. Câu 33: Protein được phân hủy trong dạ dày thành polypeptide. Biểu đồ dưới đây mô tả nồng độ của protein và polypeptide trong dạ dày qua 90 phút. Tỷ số giữa nồng độ protein và nồng độ polypeptit trong dạ dày sau 30 phút bằng bao nhiêu? A. 3: 5 B. 5: 3 C. 13: 7 D. 7:13 Câu 34: Ở động vật chưa có hệ tiêu hoá, thức ăn được tiêu hoá bằng hình thức nào? A. Tiêu hóa ngoại bào. B. Tiêu hoá nội bào. C. Tiêu hóa ngoại bào sau đó là tiêu hoá nội bào. D. Một số tiêu hoá nội bào, còn lại tiêu hoá ngoại bào   Câu 35: Quá trình tiêu hoá thức ăn

10 bài tập trắc nghiệm về cấu trúc ADN

Tuyển tập 10 bài trắc nghiệm về cấu trúc ADN dành cho các em học sinh lớp 10 và 12. Đây là những bài tập sinh học thuộc dạng cơ bản (nếu không muốn nói là bài tập dễ). Vì vậy các em cần giải nhanh, chính xác và chi tiết từng bài. Trong quá trình giải, câu nào em đọc không hiểu đề bài hay làm không ra đáp án thì hãy để lại comment bên dưới.
1. Một phân tử ADN có cấu trúc xoắn kép, giả sử phân tử ADN này có $\frac{A+T}{G+X}=\frac{2}{3}$ thì tỉ lệ nuclêôtit loại G của phân tử ADN này là:
A. 10%
B. 30%
C. 20%
D. 25%
2. Một ADN mạch kép có số nuclêôtit loại A chiếm 12%. Tỉ lệ $\frac{A+T}{G+X}$ trên mạch 2 của gen là:
A. 3/25
B. 6/19
C. 9/16
D. 3/7
3. Một phân tử ADN mạch kép có số nuclêôtit loại X chiếm 12% và trên mạch 1 của ADN có A = G = 20% tổng số nuclêôtit của mạch. Tỉ lệ các loại nuclêôtit A : T : G : X trên mạch 1 của ADN là:
A. 5 : 14 : 5 : 1
B. 14 : 5 : 1 : 5
C. 5 : 1 : 5 : 14
D. 1 : 5 : 5 : 14
4. Ở một gen trên, trên mạch 1 có số nuclêôtit loại A chiếm 12%, số nuclêôtit loại T chiếm 18% tổng số nuclêôtit của mạch. Tỉ lệ $\frac{A+T}{G+X}$ của gen là:
A. 3/7
B. 7/3
C. 2/3
D. 3/2
5. Một phân tử ADN mạch kép có số nuclêôtit loại G chiếm 20% và có 3600 ađênin. Tổng số liên kết của ADN là:
A. 14400
B. 7200
C. 12000
D. 1440
6. Một gen có chiều dài 3570$A^o$ và có số nuclêootit loại ađênin chiếm 20%. Số nuclêôtit mỗi loại của gen là:
A. A=T=420; G=X=630
B. A=T=714; G=X=1071
C. A=T=210; G=X=315
D. A=T=600; G=X=900
7. Một gen có 105 chu kì xoắn và có số nuclêôtit loại Guanin chiếm 28%. Tổng số liên kết hiđrô của gen là :
A. 1344
B. 2688
C. 357
D. 2562
8. Một gen có 85 chi kì xoắn và có số nuclêôtit loại Guanin chiếm 24%. Số nuclêôtit loại A của gen là :
A. 442
B. 408
C. 357
D. 2562
9. Một gen có 125 chu kì xoắn và có số nuclêôtit loại Xitozin chiếm 26%. Số liên kết hiđrô của gen là :
A. 2500
B. 650
C. 600
D. 3150
10. Các phân tử ADN ở trong nhân của cùng một tế bào sinh dưỡng :
A. nhân đôi độc lập và diễn ra ở các thời điểm khác nhau.
B. có số lượng, hàm lượng ổn định và đặc trưng cho loài.
C. mang gen không phân mảnh và tồn tại theo từng cặp.
D. có độ dài và số lượng nuclêôtit luôn bằng nhau.

Nhận xét

 1. Trả lời
  1. Đây là những bài tập cơ bản, chỉ cần vận dụng công thức là giải được. Em cứ làm có gì không hiểu thì phản hồi để nhận được hướng dẫn thêm. Chào em!

   Xóa
 2. Câu 3 cách ra đề lạ nên e chưa hiểu cách làm ạ!

  Trả lờiXóa
 3. Câu 3 A đúng rồi đó bạn, có %A = 2%(A1+T1) là ra

  Trả lờiXóa
 4. Trả lời
  1. Câu 7: Tổng số nuc của gen (N) = số chu kì xoắn x 20 = Cx20 = 105 x 20 = 2100 nu.

   Theo đề, số nu loại G = 28%N = 588 nu.
   => Số Nu loại A = N/2 - G = 462 nu.

   Vậy số liên kết hidro của gen (H) = 2A + 3G = 2688 liên kết.

   Xóa

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã phản hồi, chúc quý độc giả sức khỏe và thành đạt!

ĐỀ XUẤT RIÊNG CHO BẠN

Tính số nhiễm sắc thể, số crômatit và số tâm động qua các kì của nguyên phân và giảm phân

Loài ong mật có bộ NST lưỡng bội 2n=32. Hợp tử của loài trải qua nguyên phân. Hãy cho biết có bao nhiêu NST, crômatit, tâm động có trong một tế bào qua mỗi kì của quá trình nguyên phân? Để giải bài tập sinh học trên trước hết các bạn cần nhớ một số vấn đề sau: NST nhân đôi ở kì trung gian (pha S) trở thành NST kép, tồn tài trong tế bào đến cuối kì giữa. Vào kì sau, NST kép bị chẻ dọc tại tâm động, tách thành 2 NST đơn, phân li đồng đều về 2 cực tế bào. Crômatit chi tồn tại ở NST kép, mỗi NST kép có 2 crômatit. Mỗi NST dù ở thể đơn hay kép đều mang một tâm động. Vậy có bao nhiêu NST trong tế bào thì sẽ có bấy nhiêu tâm động. Do vậy, gọi 2n là bộ NST lưỡng bội của loài, số NST, số crômatit, số tâm động có trong một tế bào qua mỗi kì quá trình nguyên phân như bảng sau: Kì trung gian Kì đầu Kì giữa Kì sau Kì cuối Số NST đơn 0 0 0 4n 2n Sô NST kép 2n 2n 2n 0 0 Số crômatit 4n 4n 4n 0 0 Số tâm động 2n 2n 2n 4n 2n T

Chu kỳ tế bào, quá trình nguyên phân và giảm phân

Trong chương trình sinh học lớp 10 thì nội dung về chu kỳ tế bào, nguyên phân và giảm phân các em cần học kỹ và làm bài tập liên quan. Đây là kiến thức hết sức quan trọng để có thể học tiếp những kiến thức liên quan ở lớp tiếp tiếp theo. Cơ chế nguyên phân Cơ chế giảm phân Kiến thức các em đọc ở sách giáo khoa sinh học lớp 10, ở phần này tác giả chỉ trích một số câu hỏi thường gặp trong nội dung chuyên đề chu kỳ tế bào, quá trình nguyên phân và giảm phân. Câu 1. Trình bày khái niệm và nêu những giai đoạn của chu kì tế bào? – Chu kì tế bào là khoảng thời gian giữa 2 lần phân bào liên tiếp. Một chu kì tế bào bao gồm kì trung gian và quá trình nguyên phân. Kì trung gian gồm ba pha theo thứ tự là G1 , S, G2, trong đó pha G1 là thời kì sinh trưởng chủ yếu của tế bào; pha S diễn ra sự nhân đôi của ADN và nhiễm sắc thể. Kết thúc pha S, tế bào sẽ chuyển sang pha G2, lúc này tế bào sẽ tổng hợp tất cả những gì còn lại cần cho quá trình phân bào. Nguyên phân diễn ra ngay sau pha G2

Tính số loại và tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở đời con

Vận dụng toán xác suất để giải nhanh các bài tập sinh học phần quy luật phân li độc lập như: xác định số loại kiểu gen, kiểu hình ở đời con hay tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở đời con trong các phép lai khi biết kiểu gen của bố mẹ mà không cần viết sơ đồ lai. Theo quy luật phân li độc lập ta hiểu rằng: một phép lai có n cặp tính trạng, thực chất là n phép lai một cặp tính trạng. Như vậy khi đề bài cho biết kiểu gen có bố mẹ và tuân theo quy luật phân li độc lập thì ta chỉ cần dung toán xác suất để xác định nhanh số loại cũng như tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở đời con theo quy tắc sau: Tỉ lệ KG khi xét chung nhiều cặp gen bằng các tỉ lệ KG riêng rẽ của mỗi cặp tính trạng nhân với nhau. Số KH khi xét chung nhiều cặp tính trạng bằng số KH riêng của mỗi cặp tính trạng nhân với nhau. Ví dụ:  Cho biết A - hạt vàng : a- hạt xanh; B- hạt trơn : b - hạt nhăn; D - thân cao : d- thân thấp. Tính trạng trội là trội hoàn toàn. Phép lai P: AabbDd x AaBbdd  sẽ cho số loại và tỉ lệ kiểu g