Nhận bài mới qua e-mail hướng dẫn

5 bài tập dễ về cấu trúc ADN [có đáp án]

Một số bài tập về cấu trúc ADN có đáp án cho các bạn làm quen với bài tập môn sinh học, Nếu bạn cần thêm hướng dẫn giải bài tập về tương quan giữa các đại lượng cơ bản trong ADN. Chúc các bạn tìm thấy niềm vui trong những giờ tự học của mình. Sau đây là 5 bài dễ nhất để các bạn làm quen (có đáp án để các bạn kiểm tra).

Bài 1: Xác định tổng số nucleotit của gen, cho biết:

a. Gen A dài 4080º.

b. Gen B dài 0,255µm.

c. Gen C dài 0,00051mm.

d. Gen D có 90 chu kì xoắn.

ĐS:

a.  2400 Nu.

b. 1500Nu.

c. 3000Nu.

d. 1800Nu.

Bài 2: Xác định chiều dài của gen ra các đơn vị Aº, µm, mm. Cho biết:

a. Gen E có 2160 nuclêôtit.

b. Gên F có 2340 nuclêôtit.

c. Gen G có 126 chu kì xoắn.

d. Gen H có khối lượng 405.103 đvC.

ĐS:

a. 3672 Aº, 0,3672µm, 0,0003672mm.

b. 3978Aº, 0,3978µm, 0,000978mm.

c. 4284Aº, 0,4284µm, 0,0004284mm.

d. 2295Aº, 0,2295µm, 0,0002295mm.

Bài 3: Tính khối lượng của gen trong các trường hợp sau:

a. Gen I có 2400 nuclêôtit.

b. Gen J dài 0,306µm.

c. Gen K có 60 chu kì xoắn.

ĐS:

a. 72.104 đvC.

b. 54.104 đvC.

c. 36.104 đvC.

Bài 4: Xác định chu kì xoắn của gen, cho biết:

a. Gen L có 1800 nuclêôtit.

b. Gen M dài 5100Aº.

c. Gen N có khối lượng  72.104 đvC.

ĐS:

a. 90

b. 150

c. 120

Bài 5: Xác định chiều dài của gen ra các đơn vị Aº, µm, mm trong các trường hợp sau:

a. Gen O có 1440 nuclêôtit.

b. Gen P có 120 chu kì xoắn.

c. Gen Q có khối lượng 396.103 đvC.

ĐS:

a. 2448Aº, 0,2448µm, 0,0002448mm.

b. 4080Aº, 0,408µm, 0,000408mm.

c. 2244Aº, 0,2244µm, 0,0002244mm.

Bạn đã tự làm xong 5 bài tập cơ bản về cấu trúc ADN, bây giờ bạn hãy tìm một bản nhạc baroque để nghe thư giản 15 phút, và đừng quên quay lại giải tiếp một số bài tập về cấu trúc ADN nhưng có độ khó cao hơn.

Chưa có phản hồi "5 bài tập dễ về cấu trúc ADN [có đáp án]"

Đăng nhận xét

Trắc nghiệm sinh học tại groups.sinhhoc.org

Bạn bè