Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Bài tập sinh học về ADN #1

Theo yêu cầu của nhiều bạn, nay mình cố gắng đăng tải một số bài tập sinh học cơ bản có kèm theo lời giải ngắn gọn để các bạn tham khảo. Các bạn đọc cũng có thể đề xuất thêm cách giải khác nhanh và hay hơn! Sau đây là bài số 1 (mình ký hiệu là #1), Đây là bài cở sở để làm những dạng bài tập sinh học về di truyền học phân tử.
Đề bài:
Một gen có 60 vòng xoắn và có chứa 1450 liên kết hyđrô. Trên mạch thứ nhất của gen có 15% ađênin và 25% xitôzin. Xác định:
1. Số lượng và tỉ lệ từng loại nuclêôtit của gen?
2. Số lượng và tỉ lệ từng loại nuclêôtit của gen trên mỗi mạch gen?
3. Số liên kết hoá trị của gen?
Hướng dẫn giải

1. Số lượng và tỉ lệ từng loại nuclêôtit của gen:

- Tổng số nuclêôtit của gen: N = 20 x 60 = 1200 (nu)
- Gen có 1450 liên kết hyđrô. Suy ra:
+ Theo đề: 2A + 3G = 1450 (1)
+ Theo NTBS: 2A + 2G = 1200 (2)
Từ (1) (2) suy ra: G = 250 và A = 350 (nu)
- Vậy, số lượng và tỉ lệ từng loại nuclêôtit của gen:
+ G = X = 250 (nu) = 250/1200 x 100% = 20,8%
+ A = T = 1200/2 – 250 = 350 (nu) = 50% – 20,8% = 29,1%

2. Số lượng và tỉ lệ từng loại nuclêôtit trên mỗi mạch của gen:

Mỗi mạch của gen có : 1200 : 2 = 600 (nu)
- Số lượng nucleotit trên mỗi mạch là
+ $A_1 = T_2$ = 15% = 15% .600 = 90 (nu)
+ $X_1 = G_2$ = 25% = 25% = 25%.600 = 150 (nu)
- Tỉ lệ nucleotit trên mỗi mạch là
+ $T_1 = A_2$ = 350 – 90 = 260 (nu) = 260/600 x 100% = 43%
+ $G_1 = X_2$ = 250 -150 = 100 ( nu ) = 100/600 .100% = 17%

3. Số liên kết hoá trị của gen: 

Ta có: 2N – 2 = 2 .1200-2 = 2398 liên kết
Bạn có thể xem thêm bài tập sinh học #2

Chưa có phản hồi "Bài tập sinh học về ADN #1"

Đăng nhận xét

Bạn bè