Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Đề thi chọn đội tuyển HSG môn Sinh học năm học 2019-2020 tỉnh Hưng Yên

Đề thi ngày thứ nhất của kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi để tham dự kỳ thi HSG Quốc Gia môn Sinh học của Sở GD&ĐT tỉnh Hưng yên có nội dung như sau:

Trang 1 - Đề thi chọn HSG tỉnh Hưng Yên - Ngày thứ nhất
Trang 2 - Đề thi chọn HSG tỉnh Hưng Yên - Ngày thứ nhất
Trang 3 - Đề thi chọn HSG tỉnh Hưng Yên - Ngày thứ nhất

Trang 4 - Đề thi chọn HSG tỉnh Hưng Yên - Ngày thứ nhất
Trang 4 - Đề thi chọn HSG tỉnh Hưng Yên - Ngày thứ nhất
Đề thi gồm 12 câu và có thời gian làm bài 180 phút. Tham khảo thêm Đề thi ngày thứ hai.

Chưa có phản hồi "Đề thi chọn đội tuyển HSG môn Sinh học năm học 2019-2020 tỉnh Hưng Yên"

Đăng nhận xét

Bạn bè