Chuyển đến nội dung chính

Trắc nghiệm: Tiêu hóa ở động vật (phần 2)

  30 câu Trắc nghiệm Tiêu hóa ở động vật (phần 1) Câu 31: Các bộ phận trong ống tiêu hóa của người diễn ra cả tiêu hóa hóa học và tiêu hóa cơ học là A. dạ dày, ruột non, ruột già B. thực quản, dạ dày, ruột non. C. miệng, thực quản, dạ dày. D. miệng, dạ dày, ruột non. Câu 32: Dạ dày đơn có ở A. thú ăn thịt, thú ăn tạp và một số thú ăn cỏ. C. thú ăn thịt và thú ăn tạp. B. tất cả các loài thú ăn cỏ. D. thú ăn tạp và một số thú ăn cỏ. Câu 33: Protein được phân hủy trong dạ dày thành polypeptide. Biểu đồ dưới đây mô tả nồng độ của protein và polypeptide trong dạ dày qua 90 phút. Tỷ số giữa nồng độ protein và nồng độ polypeptit trong dạ dày sau 30 phút bằng bao nhiêu? A. 3: 5 B. 5: 3 C. 13: 7 D. 7:13 Câu 34: Ở động vật chưa có hệ tiêu hoá, thức ăn được tiêu hoá bằng hình thức nào? A. Tiêu hóa ngoại bào. B. Tiêu hoá nội bào. C. Tiêu hóa ngoại bào sau đó là tiêu hoá nội bào. D. Một số tiêu hoá nội bào, còn lại tiêu hoá ngoại bào   Câu 35: Quá trình tiêu hoá thức ăn

Sách ID hướng đến lợi ích toàn diện với học sinh

Trong những năm gần đây, sách tham khảo có tích hợp với hệ thống website để hỗ trợ học sinh hỏi đáp, làm bài trắc nghiệm online, học thêm các bài học chia sẻ chính từ tác giả và đội hỗ trợ không còn xa lạ với học sinh nữa. Sách tham khảo truyền thống thì bạn chỉ biết tên tác giả nhưng không thể trao đổi và tương tác với tác giả, tận dụng sự phát triển nhanh của internet và các hệ thống công nghệ thông tin đi kèm. 

Như vậy xu hướng cho sách luyện thi hiện này là có kèm theo hệ thống tương tác, hỗ trợ hoc người học trong suốt thời gian học tập. Điển hình từ năm 2017 chính bản thân tôi cũng đã cho ra đầu sách luyện thi sinh học tích hợp với hệ thống trắc nghiệm và hỗ trợ online tại GO.sinhhoc.org, sách này được cập nhật bổ sung và phát hành lại năm 2018 và 2019,...

Không ngoại lệ trang website luyện thi hàng đầu Việt Nam và số học sinh theo học (moon.vn)  cũng bắt đầu phát hành Sách ID để tận dụng sức mạnh của nền tảng dạy học trực tuyến và cơ sở dữ liệu về câu hỏi trắc nghiệm, bài giảng trong các khóa học, hệ thống hỏi đáp để hỗ trợ cho tất cả các đầu sách ID cho tất cả các môn học hiện có trên moon.vn.

Trên bìa sau của mỗi cuốn sách ID có kèm theo mã kích hoạt trên hệ thống moon.vn. Sau khi kích hoạt chúng ta sẽ có quyền truy cập vào các bài giảng, đề thi online, tài liệu trong hệ thống kèm theo cuốn sách.

Ví dụ như khi đặt mua cuốn sách ID  Tự học cơ sở vật chất và cơ chế di truyền, thì đồng thời chúng ta cũng được quyền truy cập vào hệ thống gồm 26 bài học kèm theo trên moon.
Sách ID - Tự học cơ sở vật chất và cơ chế di truyền

Các bài học kèm theo sách ID trên Moon.vn tương ứng, trong mỗi bài học có các phân mục nhỏ

Các bài giảng và bài kiểm tra kèm theo sách ID
Theo ôn Trần Duy Trang - giám đốc Moon.vn thì việc ra sách ID là thêm một lựa chon cho học sinh. Với hệ thống tích hợp kèm theo sách ID thì học sinh hoàn toàn có thể không cần đăng ký học thêm. Như vậy học sinh có thể chỉ lựa chọn hoặc là khóa học đầy đủ theo môn trên moon hoặc bộ sách ID theo môn là hoàn toàn có thể làm chủ kiến thức để chinh phục kỳ thi THPT Quốc Gia với điểm số 9-10. 

Nhận xét

ĐỀ XUẤT RIÊNG CHO BẠN

Tính số nhiễm sắc thể, số crômatit và số tâm động qua các kì của nguyên phân và giảm phân

Loài ong mật có bộ NST lưỡng bội 2n=32. Hợp tử của loài trải qua nguyên phân. Hãy cho biết có bao nhiêu NST, crômatit, tâm động có trong một tế bào qua mỗi kì của quá trình nguyên phân? Để giải bài tập sinh học trên trước hết các bạn cần nhớ một số vấn đề sau: NST nhân đôi ở kì trung gian (pha S) trở thành NST kép, tồn tài trong tế bào đến cuối kì giữa. Vào kì sau, NST kép bị chẻ dọc tại tâm động, tách thành 2 NST đơn, phân li đồng đều về 2 cực tế bào. Crômatit chi tồn tại ở NST kép, mỗi NST kép có 2 crômatit. Mỗi NST dù ở thể đơn hay kép đều mang một tâm động. Vậy có bao nhiêu NST trong tế bào thì sẽ có bấy nhiêu tâm động. Do vậy, gọi 2n là bộ NST lưỡng bội của loài, số NST, số crômatit, số tâm động có trong một tế bào qua mỗi kì quá trình nguyên phân như bảng sau: Kì trung gian Kì đầu Kì giữa Kì sau Kì cuối Số NST đơn 0 0 0 4n 2n Sô NST kép 2n 2n 2n 0 0 Số crômatit 4n 4n 4n 0 0 Số tâm động 2n 2n 2n 4n 2n T

Chu kỳ tế bào, quá trình nguyên phân và giảm phân

Trong chương trình sinh học lớp 10 thì nội dung về chu kỳ tế bào, nguyên phân và giảm phân các em cần học kỹ và làm bài tập liên quan. Đây là kiến thức hết sức quan trọng để có thể học tiếp những kiến thức liên quan ở lớp tiếp tiếp theo. Cơ chế nguyên phân Cơ chế giảm phân Kiến thức các em đọc ở sách giáo khoa sinh học lớp 10, ở phần này tác giả chỉ trích một số câu hỏi thường gặp trong nội dung chuyên đề chu kỳ tế bào, quá trình nguyên phân và giảm phân. Câu 1. Trình bày khái niệm và nêu những giai đoạn của chu kì tế bào? – Chu kì tế bào là khoảng thời gian giữa 2 lần phân bào liên tiếp. Một chu kì tế bào bao gồm kì trung gian và quá trình nguyên phân. Kì trung gian gồm ba pha theo thứ tự là G1 , S, G2, trong đó pha G1 là thời kì sinh trưởng chủ yếu của tế bào; pha S diễn ra sự nhân đôi của ADN và nhiễm sắc thể. Kết thúc pha S, tế bào sẽ chuyển sang pha G2, lúc này tế bào sẽ tổng hợp tất cả những gì còn lại cần cho quá trình phân bào. Nguyên phân diễn ra ngay sau pha G2

Tính số loại và tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở đời con

Vận dụng toán xác suất để giải nhanh các bài tập sinh học phần quy luật phân li độc lập như: xác định số loại kiểu gen, kiểu hình ở đời con hay tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở đời con trong các phép lai khi biết kiểu gen của bố mẹ mà không cần viết sơ đồ lai. Theo quy luật phân li độc lập ta hiểu rằng: một phép lai có n cặp tính trạng, thực chất là n phép lai một cặp tính trạng. Như vậy khi đề bài cho biết kiểu gen có bố mẹ và tuân theo quy luật phân li độc lập thì ta chỉ cần dung toán xác suất để xác định nhanh số loại cũng như tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở đời con theo quy tắc sau: Tỉ lệ KG khi xét chung nhiều cặp gen bằng các tỉ lệ KG riêng rẽ của mỗi cặp tính trạng nhân với nhau. Số KH khi xét chung nhiều cặp tính trạng bằng số KH riêng của mỗi cặp tính trạng nhân với nhau. Ví dụ:  Cho biết A - hạt vàng : a- hạt xanh; B- hạt trơn : b - hạt nhăn; D - thân cao : d- thân thấp. Tính trạng trội là trội hoàn toàn. Phép lai P: AabbDd x AaBbdd  sẽ cho số loại và tỉ lệ kiểu g