Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Đề thi chọn đội tuyển HSG môn Sinh năm học 2019-2010 của Sơ GD&Đ tỉnh Hưng Yên (Ngày thi thứ hai - 29/8/2019)

Đề thi chọn đội tuyển HSG môn Sinh năm học 2019-2010 của Sơ GD&Đ tỉnh Hưng Yên ngày thi thứ hai (ngày 29/8/2019). Nội dung đề gồm 3 trang như sau:
Đề thi chọn đội tuyển ngày thi thứ 2 - trang 1

Đề thi chọn đội tuyển ngày thi thứ 2 - trang 2

Đề thi chọn đội tuyển ngày thi thứ 2 - trang 3
Xem thêm: Đề thi chọn đội truyển HSG năm 2019-2020 môn Sinh học - Ngày thi thứ nhất

Chưa có phản hồi "Đề thi chọn đội tuyển HSG môn Sinh năm học 2019-2010 của Sơ GD&Đ tỉnh Hưng Yên (Ngày thi thứ hai - 29/8/2019)"

Đăng nhận xét

Bạn bè