Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Giải chi tiết bài tập hoán vị gen câu 115 trong đề tham khảo 2019

Trong đề tham khảo kì thi THPT Quốc Gia 2019 môn SINH có câu 115 về trường hợp hoán vị gen cụ thể như sau:
Một loài thực vật, cho cây thân cao, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 có 4 loại kiểu hình trong đó có 1% số cây thân thấp, hoa trắng. Biết rằng mỗi gen quy định 1 tính trạng. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. F1 có tối đa 9 loại kiểu gen.
II. F1 có 32% số cây đồng hợp tử về 1 cặp gen.
III. F1 có 24% số cây thân cao, hoa trắng.
IV. Kiểu gen của P có thể là $\frac{AB}{ab}$
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Hướng dẫn giải
Mỗi gen quy định 1 tính trạng. Cho cây thân cao, hoa đỏ (P) tự thụ phấn thu được F1 có 4 loại kiểu hình trong đó cây thân thấp, hoa trắng = 1%. Suy ra,
+ Gen A- Thân cao trội hoàn toàn so với alen a- thân thấp; Gen B- Hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b- hoa trắng.
+ Gen A và B cùng nằm trên một NST (liên kết gen) và hoán vị với tần số $f=2\times \sqrt{0,01}$ = 20% => kiểu gen của cây P là $\frac{Ab}{aB}$.
Như vậy:
- F1 có tôi đa 10 kiểu gen ( = $\frac{2\times 2(2\times 2+1)}{2}$). (Xem thêm: công thức tính số kiểu gen tối đa)
- Số cây đồng hợp tử về 1 cặp gen ở F1 = $\frac{AB}{Ab}+\frac{aB}{ab}+\frac{AB}{aB}+\frac{Ab}{ab}$ = $4\times 2\times \left( 0,4\times 0,1 \right)$= 0,32 = 32%. 
- Tỉ lệ cây thân cao, hoa trắng ở F1 = $0,25-\frac{ab}{ab}$ = 0,25 – 0,01 = 0,24 = 24%. (Xem thêm: Công thức tính nhanh số kiểu hình khi P dị hợp 2 cặp gen cùng nằm trên một NST tự thụ phấn)

Nếu các bạn chịu khó thì có thể tìm được phương pháp giải bài tập trong đề tham khảo từ các bài ở blog này. Bạn cũng có thể đặt mua sách Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia - SINH HỌC 4.0 để tiện tham khảo.

Chưa có phản hồi "Giải chi tiết bài tập hoán vị gen câu 115 trong đề tham khảo 2019"

Đăng nhận xét

Bạn bè