Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Tính số lượng và tỉ lệ % từng loại Nu trên mỗi mạch đơn của Gen

Trong đề thi THPT Quốc Gia 2017 có câu bài tập phần cơ sở vật chất di truyền ở cấp phân tử yêu cầu tính số nucleotit (Nu) từng loại trên Gen cũng như trên mỗi mạch đơn của Gen. Từ đó xác định các tỉ lệ ở các phần nhận định của đề bài là đúng hay sai. Cụ thể mình xin tríc câu 119 của mã đề 119 năm 2017 như sau:
#10155: Một gen có 2500 nuclêôtit và 3250 liên kết hiđrô. Mạch 1 của gen có 275 nuclêôtit loại X và số nuclêôtit loại T chiếm 30% tổng số nuclêôtit của mạch. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Mạch 1 của gen có X/G = 15/19.
II. Mạch 1 của gen có (T + X)/(A + G) = 12/13.
III. Mạch 2 của gen có T/G = 5/19.
IV. Mạch 2 của gen có 38% số nuclêôtit loại X.
A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 1.
Để làm tốt bài này các em cần nắm vững phương pháp tính các đại lượng liên quan trong cấu trúc của gen cũng như số nucleotit từng loại trong gen cũng như trên mỗi mạch đơn của gen. Nếu chưa biết cách tính thì tham khảo các bài sau trước khi xem bài giải nhé:
Bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích đề bài và giải chi tiết bài tập #10115 như sau:
* Theo đề ta có: N = 2500; H = 3250 ; X1 = 275 ; T1 = 30%N/2
Qua đọc đề bài ta nhận thấy, các phát biểu từ I đến IV đều là những tỉ lệ liên quan đến số nuclêôtit từng loại trên mỗi mạch của gen. Nên trước tiên mình cần tìm số lượng nuclêôtit từng loại trên mỗi mạch đơn của gen. Cho nên ta cần tính số lượng Nucleotit từng loại trên mỗi mạch của gen, sau đó tiến hành kiểm tra các nhận định của đề bài là Đúng hay Sai.
* Tìm số lượng nucleotit trừng loại của gen
+ H = 3250 = 2A + 3G = N + G
→ G = X = H – N = 750 nu
+ Theo nguyên tắc bổ sung ta có: A + G = N/2 = 2500/2 =1250
→ A = T = N/2 = G = 1250 -750 = 500 nu.
* Tìm số lượng nucleotit từng loại trên mỗi mạch đơn của gen
+ Theo đề: X1 = G2 = 275 nu
→ X2 = G1 = X – X1 = 750 – 275 = 475 nu
+ Cũng theo đề: T1 = A2 = $\frac{30}{100}× \frac{N}{2}$= 375 nu
→ T2 = A1 = T - T1 = 500 – 375 = 125 nu
* Tính các tỉ lệ trong phát biểu của đề bài
I. Mạch 1 của gen có X/G = 275/475 = 11/19 ≠ 15/19 => Sai.
II. Mạch 1 của gen có (T + X)/(A + G) = (375 + 275)/(125+475) = 13/12 ≠ 12/13 => Sai.
III. Mạch 2 của gen có T/G = 125/275 = 5/11 ≠ 5/19 => Sai.
IV. Mạch 2 của gen có X = 475/1250 = 38% => Đúng
Vậy chỉ có 1 phát biểu đúng (IV). Vậy đáp án đúng là D.


Kết luận: Đề bài chủ yếu kiểm tra cách tính các đại lượng thường gặp trong Gen và kỹ năng tính toán cẩn thận và nhanh. Đề không khó nhưng có lẽ cần nhiều thời để hoàn thành bài tập di truyền phân tử này.

Sau đây, mình cũng trích một số câu tương tự có trong đề thi THPT Quốc Gia 2017 để các bạn luyện thêm:

Câu 117 – Mã đề 216:

Một gen ở sinh vật nhân sơ có 1500 cặp nuclêôtit và số nuclêôtit loại A chiếm 15% tổng số nuclêôtit của gen. Mạch 1 có 150 nuclêôtit loại T và số nuclêôtit loại G chiếm 30% tổng số nuclêôtit của mạch. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Mạch 1 của gen có G/X = 3/4.
II. Mạch 1 của gen có (A + G) = (T + X).
III. Mạch 2 của gen có T = 2A.
IV. Mạch 2 của gen có (A + X)/(T + G) = 2/3.
A. 3.
B. 2.
C. 4.
D. 1.

Câu 119 – Mã đề 220:

Một gen dài 425 nm và có tổng số nuclêôtit loại A và nuclêôtit loại T chiếm 40% tổng số nuclêôtit của gen. Mạch 1 của gen có 220 nuclêôtit loại T và số nuclêôtit loại X chiếm 20% tổng số nuclêôtit của mạch. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Mạch 1 của gen có G/X = 2/3.
II. Mạch 2 của gen có (A + X)/(T + G) = 53/72.
III. Mạch 2 của gen có G/T = 25/28.
IV. Mạch 2 của gen có 20% số nuclêôtit loại X.
A. 1.
B. 3.
C. 2.
D. 4.

Câu 117 – Mã đề 218:

Một gen ở sinh vật nhân sơ có 1500 cặp nuclêôtit và số nuclêôtit loại A chiếm 15% tổng số nuclêôtit của gen. Mạch 1 có 150 nuclêôtit loại T và số nuclêôtit loại G chiếm 30% tổng số nuclêôtit của mạch. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Mạch 1 của gen có G/X = 3/4.
II. Mạch 1 của gen có (A + G) = (T + X).
III. Mạch 2 của gen có T = 2A.
IV. Mạch 2 của gen có (A + X)/(T + G) = 2/3.
A. 1.
B. 3.
C. 2.
D. 4.

Câu 119 – Mã đề 217:

Một gen có 1200 cặp nuclêôtit và số nuclêôtit loại G chiếm 20% tổng số nuclêôtit của gen. Mạch 1 của gen có 200 nuclêôtit loại T và số nuclêôtit loại X chiếm 15% tổng số nuclêôtit của mạch. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Mạch 1 của gen có A/G = 15/26.
II. Mạch 1 của gen có (T + X)/(A + G) = 19/41.
III. Mạch 2 của gen có A/X = 2/3.
IV. Mạch 2 của gen có (A + X)/(T + G) = 5/7.
A. 4.
B. 1.
C. 2.
D. 3.

1 phản hồi "Tính số lượng và tỉ lệ % từng loại Nu trên mỗi mạch đơn của Gen"

  1. Giúp em bài này với sin 2 có A = 3/5 X. Tính tỷ lệ phần trăm từng loại nu của gen

    Trả lờiXóa

Bạn bè