Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Một số bài tập xác suất trong di truyền phân tửĐể làm quen với ứng dụng toán xác suất để giải các bài tập sinh học nói chung và di truyền phân tử nói riêng. HQB xin trích dẫn một số bài tập từ cuốn sách Phương pháp giải toán xác suất sinh học của thầy Phan Khắc Nghệ để các bạn tham khảo.

Bài 1: Trong một ống nghiệm, có tỉ lệ 4 loại nucleotit A, U, G, X lần lượt là 10%, 20%, 30%, 40%. Từ 4 loại nucleotit này người ta đã tổng hợp nên một phân tử mARN nhân tạo. Theo lý thuyết, trên phân tử mARN nhân tạo này, xác suất xuất hiện bộ ba AAA là bao nhiêu?

Bài 2: Trong một ống nghiệm, có 4 loại nucleotit A, U, G, X với tỉ lệ lần lượt là A : U : G : X = 2 : 2 : 1 : 2. Từ 4 loại nucleotit này người ta đã tổng hợp nên một phân tử mARN nhân tạo.
a. Theo lý thuyết, trên phân tử mARN nhân tạo này, xác suất xuất hiện bộ ba AUG là bao nhiêu?
b. Nếu phân tử mARN này có 3000 nucleotit thì sẽ có bao nhiêu bộ ba AAG?

Bài 3: Trong một ống nghiệm, có tỉ lệ 4 loại nucleotit A, U, G, X với tỉ lệ lần lượt là A : U : G : X = 2: 1 : 3 : 2. Từ 4 loại nucleotit này, người ta đã tổng hợp nên một phân tử mARN nhân tạo. Theo lí thuyết, phân tử mARN nhân tạo này, xác suất xuất hiện bộ ba kết thúc là bao nhiêu?

Bài 4: Nếu các nucleotit được sắp xếp ngẫu nhiên trên một phân tử mARN có $10^5$ nucleotit, chứa 30%A, 20%X, 10%U, 40%G. Số lần trình tự 5'-GXXA-3' được trông đợi xuất hiện là bao nhiêu?

Bài 5: Có một enzim cắt giới hạn, các các đoạn ADN mạch kép ở trình tự nuicleotit AGGXT. Khi sử dụng enzim này để cắt một đoạn ADN có $3\times10^7$ cặp nucleotit (bp) thì theo lí thuyết phân tử ADN này sẽ bị cắt thành bao nhiêu đoạn ADN?
Trích trang 5, 6, 7 sách phương pháp giải toán xác suất sinh học của tác giả Phan Khắc Nghệ.

Chưa có phản hồi "Một số bài tập xác suất trong di truyền phân tử"

Đăng nhận xét

Bạn bè