Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Giải chi tiết câu 39 đề minh họa môn sinh 2017 lần 2

Đề minh họa môn sinh học lần 2 năm 2017 của Bộ GD&ĐT (Hay còn gọi là đề thử nghiệm) có câu trắc nghiệm số 39 như sau:

Ở một loài động vật, tính trạng màu lông do hai cặp gen (A, a ; B, b) cùng quy định. Khi trong kiểu gen có đồng thời cả hai loại alen trội A và B cho lông nâu; khi trong kiểu gen chỉ có một loại alen trội (A hoặc B) hoặc không có alen trội nào cho lông trắng. Alen D quy định chân cao trội hoàn toàn so với alen d quy định chân thấp. Biết rằng không xảy ra đột biến mới. Theo lí thuyết, phép lai AaBbDd × aaBbDd, cho đời con có số con lông nâu, chân cao chiếm tỉ lệ
A. 3,125%.
B. 28,125%.
C. 42,1875%.
D. 9,375%.

Để giải được bài này các em cần nắm vững kiến thức:

  • Quy luật di truyên phân li, phân li độc lập và tương tác gen.
  • Xác suất trong quy luật di truyền
Cụ thể, dựa vào đề bài ta có thể quy ước gen như sau:

+ A-B-: lông nâu; A-bb, aaB-, aabb: lông trắng
+ D-: chân cao; dd: chân thấp

Phép lai 2 cặp tính trạng do 3 cặp gen quy định như sau: AaBbDd (nâu, cao) × aaBbDd (trắng, cao). Chúng ta tách thành 2 phép lai như sau:

  • PL1: AaBb (nâu) × aaBb(trắng) ⇒ F1 có tỉ lệ lông nâu = 3/8 [để cho dễ tính thì ta có thể tách PL1 này thành 2 phép lai nhỏ: AaBb×aaBb ⇔ (Aa×aa)(Bb×Bb) ⇒ F1: A-B- = 1/2×3/4 = 3/8]
  • PL2: Dd (cao) × Dd (cao) ⇒ F1 có tỉ lệ chân cao = 3/4
⇒ F1 có tỉ lệ kiểu hình lông nâu, chân cao = 1/2×3/4×3/4= 9/32 (hay 28,125%) 

Vậy đáp án B

Nếu bạn vẫn chưa hiểu cách giải có thể xem thêm bài: Tính tỉ lệ kiểu hình ở đời con của phép lai PLĐL. Khi đã hiểu rồi thì nên tham khảo những dạng bài tương tự nhưng ở mức kiến thức khó hơn như Bài tập tính tỉ lệ kiểu hình ở đời con này.

Chưa có phản hồi "Giải chi tiết câu 39 đề minh họa môn sinh 2017 lần 2"

Đăng nhận xét

Bạn bè