Bộ tài liệu Tiếp Cận Ki Thi THPT Quốc Gia 2018 môn SINH HỌC là bộ tài liệu duy nhất có hệ thống trắc nghiệm online kèm theo và được hỗ trợ cho đến ngày thi...tìm hiểu thêm

Giải chi tiết câu 39 đề minh họa môn sinh 2017 lần 2

Đề minh họa môn sinh học lần 2 năm 2017 của Bộ GD&ĐT (Hay còn gọi là đề thử nghiệm) có câu trắc nghiệm số 39 như sau:

Ở một loài động vật, tính trạng màu lông do hai cặp gen (A, a ; B, b) cùng quy định. Khi trong kiểu gen có đồng thời cả hai loại alen trội A và B cho lông nâu; khi trong kiểu gen chỉ có một loại alen trội (A hoặc B) hoặc không có alen trội nào cho lông trắng. Alen D quy định chân cao trội hoàn toàn so với alen d quy định chân thấp. Biết rằng không xảy ra đột biến mới. Theo lí thuyết, phép lai AaBbDd × aaBbDd, cho đời con có số con lông nâu, chân cao chiếm tỉ lệ
A. 3,125%.
B. 28,125%.
C. 42,1875%.
D. 9,375%.

Để giải được bài này các em cần nắm vững kiến thức:

  • Quy luật di truyên phân li, phân li độc lập và tương tác gen.
  • Xác suất trong quy luật di truyền
Cụ thể, dựa vào đề bài ta có thể quy ước gen như sau:

+ A-B-: lông nâu; A-bb, aaB-, aabb: lông trắng
+ D-: chân cao; dd: chân thấp

Phép lai 2 cặp tính trạng do 3 cặp gen quy định như sau: AaBbDd (nâu, cao) × aaBbDd (trắng, cao). Chúng ta tách thành 2 phép lai như sau:

  • PL1: AaBb (nâu) × aaBb(trắng) ⇒ F1 có tỉ lệ lông nâu = 3/8 [để cho dễ tính thì ta có thể tách PL1 này thành 2 phép lai nhỏ: AaBb×aaBb ⇔ (Aa×aa)(Bb×Bb) ⇒ F1: A-B- = 1/2×3/4 = 3/8]
  • PL2: Dd (cao) × Dd (cao) ⇒ F1 có tỉ lệ chân cao = 3/4
⇒ F1 có tỉ lệ kiểu hình lông nâu, chân cao = 1/2×3/4×3/4= 9/32 (hay 28,125%) 

Vậy đáp án B

Nếu bạn vẫn chưa hiểu cách giải có thể xem thêm bài: Tính tỉ lệ kiểu hình ở đời con của phép lai PLĐL. Khi đã hiểu rồi thì nên tham khảo những dạng bài tương tự nhưng ở mức kiến thức khó hơn như Bài tập tính tỉ lệ kiểu hình ở đời con này.

Chưa có phản hồi "Giải chi tiết câu 39 đề minh họa môn sinh 2017 lần 2"

Post a Comment

...

Bạn bè