Nhận bài mới qua e-mail hướng dẫn

Giải chi tiết đề minh họa môn sinh học 2017

Ngày 5/10 BGD&ĐT đã chính thức công bố đề minh họa THPT Quốc Gia 2017 tất cả các môn. Sau đây là đề và bải giải chi tiết đề minh họa môn sinh học.

I. Đề thi


Tải đề thi minh họa môn sinh

II. Phân tích và giải chi tiết đề minh họa 2017

Câu 5
Câu 7
Câu 18
Câu 22
Câu 37


1 phản hồi "Giải chi tiết đề minh họa môn sinh học 2017"

Bạn bè