Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Giải đáp sinh học cho bạn Trinh Nguyen Thi Kieu | Tìm số thế hệ tự thụ phấn của một quần thể trội không hoàn toàn

Thầy ơi cho em hỏi:
Ở một loại thực vật tự thụ phấn kiểu gen AA quy định hoa mau đỏ; aa quy định hoa màu trắng; Aa quy định hoa màu hồng. Xét một quần thể ở thế hệ xuất phát có 30% cây hoa màu đỏ,50% cây hoa màu hồng. Sau một số thế hệ tự thụ phấn ,thống kê quần thể có 320 cây trong đó có 20 cây hoa màu hồng Theo lí thuyết quân thể đã trải qua số thế hệ tự thụ phấn là 
A.3
B.2
C.1
D.4
 Câu hỏi sinh học của bạn Trinh Nguyen Thi Kieu

Cấu trúc di truyền của quần thể ban đầu là: 0,3AA : 0,5Aa : 0,2aa
Gọi x là số thế hệ tự thụ phấn, ta có tỉ lệ kểu gen Aa (màu hồng) = 0,5.(1/2)^x = 20/320 = 0,0625.
=> (1/2)^x = 0,125 = 1/8
=> x = 3
Vậy theo lí thuyết thì số thế hệ tự thụ phấn của quần thể trên là 3 thế hệ.

Nếu chưa hiểu bài giải ngắn gọn ở trên thì bạn cần xem thêm bài: Cấu trúc di truyền của quần thể tự thụ phấn

Chưa có phản hồi "Giải đáp sinh học cho bạn Trinh Nguyen Thi Kieu | Tìm số thế hệ tự thụ phấn của một quần thể trội không hoàn toàn"

Đăng nhận xét

Bạn bè