Nhận bài mới qua e-mail hướng dẫn

Giải chi tiết câu 5, mã đề 749 - Đề thi đại học năm 2013 | Môn sinh học

Một loài thực vật, khi cho giao phấn giữa cây quả dẹt với cây quả bầu dục (P), thu được $F_1$ gồm toàn cây quả dẹt. Cho cây $F_1$ lai với cây đồng hợp lặn về các cặp gen, thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 cây quả dẹt : 2 cây quả tròn : 1 cây quả bầu dục. Cho cây $F_1$ tự thụ phấn thu được $F_2$. Cho tất cả các cây quả tròn $F_2$ giao phấn với nhau thu được $F_3$. Lấy ngẫu nhiên một cây $F_3$ đem trồng, theo lí thuyết, xác suất để cây này có kiểu hình quả bầu dục là
A. 1/9
B. 1/12
C. 1/36
D. 3/16
Trích đề thi đại học năm 2013 -  câu 5,  mã đề 749
Hướng dẫn gải:

- Ta nhận thấy $F_1$ có 1 tính trạng nhưng đem lai phân tích thu được (1+2+1) tổ hợp giao tử => $F_1$ dị hợp 2 cặp gen và tác động kiểu bổ trợ (9:6:1)
- Qui ước gen:
 • A-B-: dẹt; 
 • A-bb và aaB-: tròn;
 • aabb: bầu dục
- $F_1$ tự thụ phấn: AaBb x AaBb => $F_2$: 9 dẹt: 6 tròn( 1AAbb: 2Aabb: 1aaBB: 2aaBb) : 1 bầu dục.
- Các cây $F_2$ tham gia ngẫu phối có tỉ lệ kiểu gen là: 1AAbb : 2Aabb : 1aaBB : 2aaAb
- Giao tử $F_2$:
 • 1/6AAbb => 1/6Ab
 • 2/6Aabb => 1/6Ab : 1/6 ab
 • 1/6aaBB => 1/6aB
 • 2/6aaBb => 1/6aB : 1/6ab
- Tỉ lệ giao tử ab ở  $F_2$ là: 1/6ab + 1/6ab = 1/3ab
- Xác suất để cây $F_3$ đem trồng có kiểu hình bầu dục (aabb) là: 1/3.1/3=1/9.

Lưu ý: Để khỏi bị nhầm khi làm bài tập sinh dạng này, các em cần phân biệt 2 khái niệm về: Tự thụ phấnGiao phấn ngẫu nhiên.

2 phản hồi "Giải chi tiết câu 5, mã đề 749 - Đề thi đại học năm 2013 | Môn sinh học"

 1. Da thay oi tai sao xac suat lai la 1/3 vay? Thay giai thich giup em, va mot bai giai khac cach lam chia ba truong hop Aabb, aaBb tu thu va Aabb*aaBb ket qua la 3*1/3*1/3*1/4 = 1/12 ma kq lai la 1/9 vay thay?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đọc kỹ bài viết đi em, cần có hiểu biết căn bản về toán xác suất nữa.

   Xóa

Trắc nghiệm sinh học tại groups.sinhhoc.org

Bạn bè