Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Bài tập sinh học - Cơ chế di truyền và biến dị [phần 1]

Bài tập sinh học: Tương quan giữa các đại lượng trong cấu trúc của gen (tổng số Nu, khối lượng, chiều dài, số vòng xoắn).
A. Các ký hiệu:
+ N: số Nu (Nu);  M: khối lượng (đvC);  L: chiều dài (Å); C: số vòng xoắn (Vòng).
+ Đổi đơn vị kích thước: 0,1 nm = 1 Å = 10-4µm = 10-7mm
B. Công thức:
$N = \frac{M}{{300}} = \frac{L}{{3,4}}.2 = C \times 20$
C. Bài tập áp dụng:
1. Một gen có 150 vòng xoắn. Hỏi chiều dài và khối lượng của gen là bao nhiêu?
2. Một gen có chiều dài 0,408 µm. Hỏi khối lượng phân tử được tính theo đvC là bao nhiêu?
3. Một gen có 1936 nuclêôtit. Xác định chiều dài của gen bằng các đơn vị Å, nm, µm, mm.
4. Xác định chu kỳ xoắn của gen, cho biết gen có khối lượng 426.103đvC.
5. Gen dài 3488,4 Å  chứa bao nhiêu nuclêôtit?
ĐA: 2052
6. Có bao nhiêu cặp nuclêôtit chứa trong một gen dài 0.3264 µm?
ĐA: 960
7. Gen có khối lượng 783.103 đvC chứa bao nhiêu nuclêôtit?
ĐA: 2610
8. Một gen có 102 chu kì xoắn, gen này có bao nhiêu nuclêôtit?
ĐA: 2040
9. Gen chứa 1836 nuclêôtit  sẽ có chiều dài bao nhiêu Å?
ĐA: 3121,2
10. Gen dài 0,4182 µm có bao nhiêu chu kì xoắn?
ĐA: 123
11. Gen dài 0,0003519 mm sẽ có khối lượng bao nhiêu đơn vị cacbon?

8 phản hồi "Bài tập sinh học - Cơ chế di truyền và biến dị [phần 1]"

 1. Dạ thưa thầy thầy có đống bt nào khó không ạ thầy cho e xin đk k ạ phân nào cũng đk thầy ạ cang nhiu cang tốt thầy nhé e cam ơn thây ạ. bichphuong0997@yahoo.com

  Trả lờiXóa
 2. C = N/20 => N = C.20 mà.
  sao ở trên lại là N =c/20

  Trả lờiXóa
 3. cho em hỏi là sinh lớp mấy vậy ạ?

  Trả lờiXóa

Bạn bè