Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Số kiểu gen tối đa trong quần thể đối với với gen đa alen nằm trên nhiễm sắc thể thường

Một gen nằm trên nhiếm sắc thể thường có 4 alen thì cho tối đa bao nhiêu kiểu gen, trong đó bao nhiêu kiểu gen là đồng hợp và bao nhiêu kiểu gen là dị hợp? em đang cần gấp, mong thầy hướng dẫn sớm!!!"
---Phương Linh---

Để Phương Linh và những bạn nào chưa biết cách giải bài dạng này hiểu một cách tường tận về dạng bài tập tính số kiểu gen đa của gen nằm trên nhiễm sắc thể thường, mình hướng dẫn chi tiết một cách giải chi tiết nhé (vì có thể một số bạn đã từng biết cách giải khác). Bài hướng dẫn này chỉ dành cho những  bạn lần đầu tiên gặp dạng bài tập sinh học này thôi nhé:
- Giờ mình giả sử một gen chỉ có 1 alen duy nhất là alen A, thì cho tối đa bao nhiêu kiể gen trong đó bao nhiêu kiểu đồng hợp và bao nhiêu kiểu dị hợp? Các bạn sẽ thấy ngay là chỉ có 1 kiểu gen (KG) duy nhất là AA phải không nào. Trong dó có 1 kiểu gen đồng hợp và không có kiểu gen dị hợp (có 1 alen thì tìm đâu ra dị hợp nhĩ hihi).
- Tương tự xét tiếp gen có 2 alen là A và a thì cho 1 kiểu gen dị hợpAa; 2 kiểu gen đồng hợpAAaa vậy tối đa là 3 kiểu gen phải nào.
- Còn gen 3 alen là A, a1 và a2 thì có 3 kiểu gen đồng hợp là AA, a1a1 và a2a2; 3 kiểu gen dị hợp là Aa1, Aa2 và a1a2 vậy tổng số kiểu gen tối đa trong trường hợp này là 3 + 3 = 6 kiểu gen.

Vậy đối với trường hợp gen có 4 alen như đề bài bạn tự giải tương tự được chưa? Chắc được nhưng viết chi tiết như mình vừa trình bày trên thi có vẽ mất thời gian và đễ sai sót và lại nếu gặp phải đề bài cho con số không phải là gen chỉ có 1, 2, 3, 4 alen mà nếu như đề cho là 10, hay n alen thì có mà ngồi tính cả ngày. 

Nhưng bạn cứ yên tâm, mình sẽ hướng dẫn bạn tìm cách giải dạng bài tập sinh này nhanh hơn và đúng với cả trường hợp n len nhé.
Bạn đọc lại 3 trường hợp mình cho với gen 1, 2 và 3 alen bạn sẽ thấy số kiểu gen đồng hợp bằng số alen đề bài cho (vậy với gen có n alen sẽ cho n cặp gen đồng hợp), còn số kiểu gen dị hợp chính là tổ hợp không lặp chập 2 của n (n là số alen của gen đang xét).

Bây  giờ bạn đễ dàng tính được số kiểu gen tối đa có thể có của gen có n alen nằm trên NST thường là bằng số kiểu gen đồng hợp (n) + số kiểu gen dị hợp ($C_{n}^{2}$tổ hợp không lặp chập 2 của n ). Từ đây bạn có thể biến đổi cụ thể cho đễ nhớ như sau: $C_{n}^{1} + C_{n}^{2}=(n+1)\frac{n}{2}$
Giờ bạn có thể giải các bài tương tự một cách nhanh chóng bằng cách tính nhẫm rồi đó!!

Chưa có phản hồi "Số kiểu gen tối đa trong quần thể đối với với gen đa alen nằm trên nhiễm sắc thể thường"

Đăng nhận xét

Bạn bè