Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Giải câu 114 - mã đề 218 - đề thi THPT QG 2019 môn SINH

Câu 114 trong đề thi THPT Quốc Gia môn Sinh học 2019 là câu hỏi dạng đếm số phương án đúng về quy luật di truyền như sau:

Một loài thực vật, xét 2 tính trạng, mỗi tính trạng do 1 gen 2 alen quy định, các alen trội là trội hoàn toàn. Cho 2 cây (P) có kiểu hình trội về 2 tính trạng giao phấn với nhau, thu được F1 có tổng tỉ lệ các loại kiểu gen đồng hợp 2 cặp gen quy định kiểu hình trội về 1 tính trạng chiếm 50%. Cho các phát biểu sau:
I. F1 có 1 loại kiểu gen quy định kiểu hình về 2 tính trạng.
II. F1 có 3 kiểu gen.
III. F1 có tổng tỉ lệ các loại kiểu gen đồng hợp 2 cặp gen bằng tỉ lệ kiểu gen dị hợp 2 cặp gen.
IV. F1 có số cây có kiểu hình trội về 2 tính trạng chiếm 25%.
Theo lí thuyết, trong các phát biểu trên, có bao nhiêu phát biểu đúng?
A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 1.
Hướng dẫn phân tích và giải

* Xác định kiểu gen của P:

Theo đề, P: (A-; B-) × (A-; B-) → F1 có tổng kiểu gen đồng hợp 2 cặp gen quy định kiểu hình về 1 tính trạng trội chiếm tỉ lệ 50% (AA,bb + aaBB = 50%) → P có kiểu gen $\frac{Ab}{aB}\times \frac{Ab}{aB}$ (không hoán vị gen).
Bạn có thấy khó hiểu không? Nếu hiểu rồi thì quá tốt, nếu bạn chưa hiểu thì bạn chỉ cần đọc hết bài phân tích là sẽ hiểu tại sao kiểu gen của bố và mẹ ở thế hệ P đều dị hợp tử chéo.
- P trội cả 2 tính trạng và F1 có xuất hiện kiểu gen đồng hợp 2 cặp gen quy định kiểu hình trội về 1 tính trạng → cả bố và mẹ ở P phải dị hợp tử cả 2 cặp gen (Aa, Bb). Vậy phép lại P có thể có các trường hợp sau:
+ TH1: AaBb × AaBb.
+ TH2: $\frac{AB}{ab}\times \frac{AB}{ab}$.
+ TH3: $\frac{Ab}{aB}\times \frac{Ab}{aB}$.
+ TH4: $\frac{AB}{ab}\times \frac{Ab}{aB}$.
- F1 có tổng kiểu gen đồng hợp 2 cặp gen quy định kiểu hình về 1 tính trạng trội chiếm tỉ lệ 50% [(AA,bb) + (aa,BB) = 50%]. Chỉ cần bạn thử viết kết quả ở F1 cho cả 4 trường hợp trên thì bạn sẽ thấy là chỉ có TH3 là thỏa mãn với kết quả (AA,bb) + (aa,BB) = 50%. Sau khi hoàn thành xong và xem lại bạn không những giải được bài tập sinh học này mà còn hiểu tường tận cách suy luận. Tất nhiên bạn cần làm việc này cho đến khi thuần thục rồi khi giải đề chính thức bạn bỏ qua những bước này mà bạn sẽ có phoán đoán ngay và suy luận ngắn gọn như bài giải ở trên.

* Tìm số phát biễu đúng:

- Kết quả F1 cho TH3: 2/4 $\frac{Ab}{aB}$: 1/4 $\frac{Ab}{Ab}$: 1/4$\frac{aB}{aB}$.
- So với các phát biểu của đề bài thì chỉ có phát biểu cuối cùng (IV) là sai. Vì kiểu hình trội cả hai tính trạng ở F1 ($\frac{Ab}{aB}$) = 1/2 (50%).

Chưa có phản hồi "Giải câu 114 - mã đề 218 - đề thi THPT QG 2019 môn SINH"

Đăng nhận xét

Bạn bè