Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Đề thi thử môn sinh 2019 - Sở GD&ĐT Hà Tĩnh

Đề thi thử 2019 môn Sinh học của SỞ GD-ĐT HÀ TĨNH. Nội dung chi tiết của đề như sau:

Câu 81: Cặp cơ quan nào sau đây là cặp cơ quan tương tự?
A. Cánh chim và tay người.
B. Tuyến nước bọt của người và tuyến nọc đọc của rắn.
C. Cánh bướm và cánh chim.
D. Chi trước của mèo và tay người.
Câu 98: Biết rằng mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định, alen trội là trội hoàn toàn. Xét phép lai P: AaBbDd xAaBBdd. Theo lý thuyết, F1 có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen, bao nhiêu loại kiểu hình?
A. 12 kiểu gen, 4 kiểu hình.
B. 6 kiểu gen, 4 kiểu hình.
C. 27 kiểu gen, 8 kiểu hình.
D. 8 kiểu gen, 8 kiểu hình.

Câu 110: Ở một loại thực vật lưỡng bội, tính trạng màu hoa do một gen có 4 alen quy định. Alen A1 quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen A2, A3, A4; alen A2 quy định hoa vàng trội hoàn toàn so với alen A2, A3, A4; alen A3 quy định hoa hồng trội hoàn toàn so với alen A4 quy định hoa trắng. Biết không xảy ra đột biến. Theo lý thuyết, phát biểu nào sau đây sai?
A. Cho cây hoa vàng lai với cây hoa hồng, có thể thu được đời con có 25% cây hoa trắng.
B. Cho cây hoa đỏ lai với cây hoa hồng, có thể thu được đời con có 50% cây hoa vàng.
C. Cho cây hoa đỏ lai với cây hoa trắng, có thể thu được đời con có 100% cây hoa trắng.
D. Cho cây hoa hồng lai với cây hoa trắng, có thể thu được ở đời con có 100% cây hoa hồng.


Các bạn cần trao đổi về phương pháp giải các câu bài tập trong đề thi thử của Sở Giáo Dục - Đào Tạo Hà Tĩnh năm 2019 thì vui lòng phản hồi bên dưới!

1 phản hồi "Đề thi thử môn sinh 2019 - Sở GD&ĐT Hà Tĩnh"

Bạn bè