Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Ưu điểm về cấu tạo và hoạt động hô hấp của chim và công trùng

Ở côn trùng cơ quan hô hấp là hệ thống ống khí, quá trình trao đổi khí diễn ra trực tiếp giữa cơ quan hô hấp với các tế bào; Còn ở chim cơ quan hô hấp là phổi, tuy nhiên để thích nghi với đời sống bay lượn nên cấu tạo của cơ quan hô hấp (phổi chim) có cấu tạo có những điểm khác biệt so với bò sát, thú,... để thích nghi.

Ưu điểm về cấu tạo và hoạt động hô hấp ở côn trùng

  • Cấu tạo gồm: hệ thống ống khí và lỗ thở, các ống khí phân nhanh nhỏ dần.
  • Đưa oxi tiếp xúc trực tiếp với từng tế bào (không thông qua hệ tuần hoàn).
  • Thông khí thông qua hoạt động co dãn của cơ bụng.

Ưu điểm về cấu tạo và hoạt động hô hấp ở chim

  • Cấu tạo gồm: Phổi và hệ thống túi khí.
  • Phổi gồm các ống khí, có hệ thống mao mạch bao quanh.
  • Các túi khí có khả năng co dãn tốt giúp lưu thông khí tốt.
  • Phổi luôn có khí giàu oxi và giảm khí cặn.
  • Dòng máu trong mao mạch chãy vuông góc với dòng khí → hiệu quả trao đổi khí cao.
Xem thêm: Hô hấp kép ở chim.

Chưa có phản hồi "Ưu điểm về cấu tạo và hoạt động hô hấp của chim và công trùng"

Đăng nhận xét

Bạn bè