Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Ưu điểm của phương thức khuếch tán qua kênh prôtêin so với khuếch tán qua lớp phôtpholipit kép

Trong sự di chuyển của các chất qua màng tế bào, phương thức khuếch tán qua kênh prôtêin có những ưu điểm so với khuếch tán qua lớp phôtpholipit kép là:
  • Tính đặc hiệu cao hơn, mỗi kênh protein thông thường chỉ cho một hoặc một số chất tan giống nhau đi qua.
  • Cho phép chất hữu cơ (phân tử) có kích thước lớn và (hoặc) tích điện đi qua màng.
  • Có thể dễ dàng được điều hòa tùy thuộc vào nhu cầu của tế bào, thông qua việc đóng - mở các kênh, qua số lượng các kênh trên màng. Trong khi đó, khuếch tán qua lớp photpholipit kép hoàn toàn phụ thuộc vào sự chênh lệch (gradient) nồng độ giữa bên trong và bên ngoài màng.
  • Diễn ra nhanh hơn.
Để rõ hơn các bạn có thể tìm hiểu về quá trình vận chuyển các chất qua sinh chất để có cái nhìn tổng quan hơn.

Trích tuyển tập đề thi Olympic 30-4

Chưa có phản hồi "Ưu điểm của phương thức khuếch tán qua kênh prôtêin so với khuếch tán qua lớp phôtpholipit kép"

Đăng nhận xét

Bạn bè