Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Hậu quả của bệnh thông giữa hai tâm thất ở tim người đối với quá trình trao đổi khí và cung cấp máu cho các cơ quan

Bệnh có lỗ thông giữa hai tâm thất ở tim người sẽ gây ra hậu quả đối với việc trong đổi khí và cung cấp máu cho các cơ quan như sau:

  • Khi tâm thất co thì thì máu từ tâm thất trái đi vào tâm thất phải qua lỗ thông giữa hai tâm thất đẫn đến tăng áp lực trong tâm thất phải.
  • Tăng áp lực trong tâm thất phải gây ra tăng áp lực trong vòng tuần hoàn phổi làm cho huyết tương tràn ra khỏi mao mạch phổ gây ra phù phổi → Trao đổi khí ở phổi giảm.
  • Do một phần máu đi vào tâm thất phải nên lượng máu bơm lên động mạch chủ giảm → Huyết áp và ôxi trong máu giảm → tikm đập nhanh và mạnh kéo dài → suy tim và lượng máu cung cấp cho các cơ quan giảm.
Bệnh này là bệnh tim bẩm sinh thường gặp và có tên thường gọi là bệnh thông liên thất (tâm thất phải và tâm thất trái có lỗ thông).

Chưa có phản hồi "Hậu quả của bệnh thông giữa hai tâm thất ở tim người đối với quá trình trao đổi khí và cung cấp máu cho các cơ quan"

Đăng nhận xét

Bạn bè