Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Bài tập nguyên phân - giảm phân trích từ đề thi Olympic 30 tháng 4 năm 1998

Ở cơ thể đực của một loài gia súc, theo dõi sự phân chia của hai nhóm tế bào: một nhóm tế bào sinh dưỡng và một nhóm tế bào sinh dục ở vùng chín. Tổng số tế bào ban đầu của 2 nhóm là 16. Cùng với sự giảm phân tạo tinh trùng của các tế bào sinh dục, các tế bào sinh dưỡng cũng nguyên phân một số đợt bằng nhau. Khi kết thúc quá trình giảm phân của các tế bào sinh dục thì tổng số tế bào của cả hai nhóm sinh ra là 104 tế bào và tổng số nhiễm sắc thể (NST) đơn mà mộ trường nội bào phải cung cấp cho hai quá trình là 4560 NST. 
a/ Xác định số lần nguyên phân của các tế bào sinh dưỡng?
b/ Xác định số tế bào ban đầu của mỗi nhóm?
c/ Xác định bộ NST lưỡng bội của loài?

Hướng dẫn giải 

Đặt $x$ là số tế bào sinh dưỡng; $y$ là số tế bào sinh dục chín.
Ta có $x + y = 16$ (1) $a$ là số lần nguyên phân
Ta có: $x \times 2^a + 4y = 104$ (2); thay (1) vào (2) ta được:
⇔ $x \times 2^a + -4x = 40$
Giải phương trình ta tìm được
⇔ $x=10$ và $a=3$.
a/ Số lần nguyên phân: a=3
b/ Số tế bào sinh dưỡng ban đầu: x=10; số tế bào sinh dục ban đầu: y = 6
c/ Số NST lưỡng bội của loài: 2n = 60.
Các em tự giải chi tiết để kiểm tra kết quả và làm quen với cách giải dạng bài tập nguyên phân - giảm phân thường gặp.

Chưa có phản hồi "Bài tập nguyên phân - giảm phân trích từ đề thi Olympic 30 tháng 4 năm 1998"

Đăng nhận xét

Bạn bè