Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Giải chi tiết câu 108 mã 205 đề thi THPT Quốc Gia 2017

Cho biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phép lai sau đây cho đời con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ: 2 : 2 : 1 : 1 : 1 : 1?
I. AaBbdd × AABBDD.
II. AaBBDD × AABbDD.
III. Aabbdd × AaBbdd.
IV. AaBbdd × aaBbdd.
V. AaBbDD × AABbdd.
VI. AaBBdd × AabbDD.
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
Trích câu 108, mã đề 205, đề thi THPT Quốc Gia 2017

Cách 1: Tính tỉ lệ kiểu gen ở đời con theo cách thông thường (giải thuận)

I. AaBbdd × AABBDD ⇔ (Aa×AA)(Bb×BB)(dd×DD)   
⇒ tỉ lệ kiểu gen đời con = (1:1)(1:1)(1)⇒Sai
II. AaBBDD × AABbDD ⇔ (Aa×AA)(BB×Bb)(DD×DD)   
⇒ tỉ lệ kiểu gen đời con = (1:1)(1:1)(1)⇒ Sai
III. Aabbdd × AaBbdd ⇔ (Aa×Aa)(bb×BB)(dd×dd)   
⇒ tỉ lệ kiểu gen đời con = (1:2:1)(1:1)(1)⇒ Đúng
IV. AaBbdd × aaBbdd ⇔ (Aa×aa)(Bb×Bb)(dd×dd)   ⇒ tỉ lệ kiểu gen đời con = (1:1)(1:2:1)(1)⇒ Đúng
V. AaBbDD × AABbdd ⇔ (Aa×AA)(Bb×Bb)(DD×dd)   
⇒ tỉ lệ kiểu gen đời con = (1:1)(1:2:1)(1)⇒Đúng
VI. AaBBdd × AabbDD ⇔ (Aa×Aa)(BB×bb)(dd×DD)   
⇒ tỉ lệ kiểu gen đời con = (1:2:1)(1:1)(1)⇒ Đúng.
Vậy có 3 phéop lai cho kiểu gen đời con có tỉ lệ 2:2:1:1:1:1 là III, IV à IV

Cách 2: Từ tỉ lệ kiểu gen ở đời con tìm nhanh kiểu gen ở bố mẹ (giải ngược)

Ta thấy phép lai 3 cặp gen phân li đồng lập, nên thực chất là 3 phép lai
Từ tỉ lệ kiểu gen chung ở đời con 2:2:1:1:1:1 ⇔ (1:2:1)(1:1)(1)
⇒ Trong 3 phép lai một tính trạng sẽ có:
- Một phép lai cho tỉ lệ kiểu gen ở đời con 1:2:1
- Một phép lai cho tỉ lệ kiểu gen ở đời con 1:1
- Một phép lai cho tỉ lệ kiểu gen ở đời con 1 (100%)
Qua đó chúng ta nhận dạng nhanh và loại trừ được I và II. Chỉ còn III, IV và V thỏa mãng.


Chưa có phản hồi "Giải chi tiết câu 108 mã 205 đề thi THPT Quốc Gia 2017"

Đăng nhận xét

Bạn bè