Nhận bài mới qua e-mail hướng dẫn

Thiết kế phiếu trả lời trắc nghiệm trong ZipGrade

Mặc định trong ZipGrade có sẵn 3 mẫu phiếu trả lời trắc nghiệm là 20, 50 và 100 với mẫu mặc định. Để xem mẫu thầy cô vào trình đơn Answer Sheet để xem và tải về in mẫu để phát cho học sinh làm bài. Sau đó dùng ứng dụng chấm trắc nghiệm ZipGrade để chấm. Tuy nhiêu phiếu này chưa phù hợp với yêu câu của thầy cô như sô lượng câu hỏi, số ký tự trong phần Studen ZipGrade ID hay số phương án trả lời là A, B, C, D, E.

Thầy cô muốn có mẫu phiếu riêng, có số ID tùy chọn hoặc không hiển thị lên phiếu,  chỉ có 4 phương án chọn là A, B, C, D và số lượng câu hỏi tùy chọn theo yêu cầu. Như vậy thầy cô cần phải tạo phiếu mới cho riêng mình. Lưu ý là thầy cô phải tạo, hoặc import mẫu phiếu phù hợp vào tài khoản của mình thì mới có thể thực hiện in ra cho học sinh trả lời cũng như tiến hành chấm được. Thầy cô hay gặp lỗi là thầy mẫu phiếu đẹp nhưng chỉ bản PDF hay file PNG rồi in cho học sinh làm và sau đó chầm bài không được hay bị lỗi.

1. Đặt tên cho Anser Sheet ZipGrade

Để tạo phiếu trả lời trắc nghệm tùy chọn mới trong ZipGrade, thầy cô vào mục Custom Answer Sheet Wiza.
Nháy chuột vào New Answer Sheet

2. Đặt tên cho Answer Sheet

Thầy cô đặt tên ở mục Name và click vào Next (ví dụ tôi đặt tên là 20 câu - ID - 3, để biết là phiếu này có 20 câu và có hiển thị Studen ZipGrade ID với 3 chữ số).
Mặc định nó sẽ hiện thị 3 trường thông tin là Name, QuizClass, thầy cô muốn hiển thị thì check vào còn không muốn thì uncheck. Tiếp theo thầy cô sửa lại tên hiển thị như:
  • Name = Họ và tên
  • Quiz =  Tên bài kiểm tra hay mã đề,....
  • Class = Lớp
Ngoài ra thầy cô có thể hiển thị thêm thì check thêm vào các trường Other1, Other2, Other3 và điền nội dung muốn hiển thị ở ô bên cạnh.

Lưu ý: Mỗi trường có 3 kích cở hiển thị cho học ghi ở phiếu là: Small, Medium và Large, nếu trường nào ghi nhiều thì chọn là Large, vừa thì chọn Medium và nhỏ thì chonh Small.
(Ví dụ ở đây, tôi chỉ cho hiển thị 3 trường là Họ và tên (Large), Mã đề (Small) và Lớp (Small) như sau
Thầy cô click vào next để chuyển sang bước sau:

3. Cài đặt hiển hị Student ID  (mã học sinh, số báo danh,...)

Nếu muốn hiển thị thì chck vào mục Inclue Student ID Section (nếu không hiển hị thị uncheck) và chọn số ký tự muốn hiển thị. (mục này thầy cô hiểu như là mã học sinh hay số báo danh mà chúng ta đã khai báo ở mục Student ID trong danh sách học sinh). Xem thêm cách nhập lớp và danh sách học sinh vào ZipGrade.

Ví dụ ở đây tôi chọn 
  • Number of Student ID Digits = 4
  • Label for Student ID Section = Mã học sinh
  • include key version secton = mã đề (nếu cả lớp chỉ có 1 đề chung thì không chọn phần này, còn nếu có mã đề riêng thì check vào và ghi các ký tự mã đề nhưng tối đa là 5 ký tự tương ứng với 5 mã đề. Ví dụ có thể ghi ABCDE = 5 mã đề là A, B, C, D E hay 1234 = 4 mã đề là 1, 2, 3, 4.
Xong thầy cô nháy chuột vào Next

4. Thêm số câu hỏi và định dạng phương án trả lời cho Answer Sheet

Có 3 lựa chọn để thêm câu hỏi, nhưng cơ bản thầy cô thường dùng nhất là cách 1 (Add mutltiple choice question. Thầy cô nháy chuột vào mục số 1 như hình và cài đạt như sau:
  • Question Type = Internal Label
  • Numbe of Questions = 20
  • Answer Label = ABCD (nếu thầy cô muốn có 3 phương án là A, B và C thôi thì nhập ABC). Ở đầy tôi chọn phiếu 20 câu và mỗi câu có 4 phương án trả lời là A, B, C và D.
Xong thầy cô nháy chuột vào Add Questions để thêm vào phiếu và xem trước phiếu vừa thiết kế.
Thầy cô xem trước phiếu ở mục Preview, nếu cần chỉnh sửa thì thầy cô quay lại bằng nút Back ở cuối. Nếu đã ok rồi thì thầy cô nháy chuột vào Publish để tạo mới (lưu ý sau khi đã Publish thì thầy cô không thể chỉnh sửa được nữa, nếu không đồng ý thì xóa và tạo mẫu khác).

Tương tự thầy cô có thể tạo thêm các mẫu khác theo yêu cầu sử dụng của riêng mình. Sau khi tạo xong hệ thống sẽ lưu cho bạn để sử dựng trong mục Quiz để tiến hành chấm bài cho mẫu này và bản in giấy để thầy co phát cho học sinh làm bài.

Chưa có phản hồi "Thiết kế phiếu trả lời trắc nghiệm trong ZipGrade"

Đăng nhận xét

...

Bạn bè