Nhận bài mới qua e-mail hướng dẫn

Hướng dẫn chấm bài trắc nghiệm với App ZipGrade trên điện thoại Android

Để cho chuyên nghiệm và đồng bộ dữ liệu với học sinh trên lớp thầy cô cần tạo lớp và nhập danh sách học sinh vào trước. Như vậy thì sau khi thực hiện thao tác chấm trên điện thoại điểm số sẽ tự động lưu vào hệ thống, thầy cô chỉ cần xuất ra file excell và nhập vào phầm mềm quản lí điểm của trường. Tuy nhiên thầy cô cũng có thể bỏ qua 2 bước trên mà sử dụng ZipGrage như máy cháp và sau đó thầy cô ghi lại điểm vào sổ điểm của mình thủ công.

Giả sử trong bài hướng dẫn này tôi tiến hành chấp cho lớp có 10 học sinh và mỗi đề có 5 câu trắc nghiệm. Tôi đã tạo phiếu trả lời trắc nghiệm và đã in phiếu trắc nghiệm ra giấy phát cho học sinh như sau:
Học sinh sẽ  điền đầy đủ thông tin vào phiếu như họ tên, mã đề, lớp và mã học sinh (chính là ZipGrade ID) của học sinh đã được tạo ở phần nhập danh sách học sinh (phần này ghi và tô tương ứng như số báo danh trong phiếu trắc nghiệm mà chung của bộ giáo dục). Sau đó học sinh tiến hành tô đáp án mà mình chọn tương ững với mỗi câu.

Coi như học sinh đã làm bài xong và đã nộp bài, thầy cô phân loại phiếu trả lời theo từng mã đề khác nhau để bắt đầu chấm như sau:

1. Nhập đáp án vào ZipGrade

Thầy cô mở ứng dụng ZipGrade trên điện thoại


Chọn menu Quizzes\New Quiz và nhập thông tin cho bài kiểm tra vào các mục:  • Quiz Name: Tên bài kiểm tra, ví dụ như Kiểm tra 15 phút lần 1 - 12A1,...
  • Answer Sheet: Chọn đúng tên Answer Sheet mà thầy cô đã tạo và in phát cho học sinh (lứu ý trên phiếu trả lời trắc nghiệm có ghi mã, nếu sợ nhầm thì nhìn vào mã của nó cho chắc).
  • Date: để như mặc định
  • Classes: Thầy cô có thể chọn vào lớp sẵn có (đã tạo trước như hướng dẫn tạo lớp và nhập danh sách học sinh), thầy cô cũng có thể tạo lớp mới để chấm theo kiểu chỉ lấy điểm chứ không cần đồng bộ dữ liệu cũng được).
  • Tags: Thầy cô tạo mới với tên tùy chọn như: 15P-L1, 45P-L2,...
Xong thầy cô chọn OK

Màng hình mới xuất hiện thầy tiến hàn nhập đáp án bằng cách chọn Edit Key, thầy co chạm vào đáp áp tương ứng cho mỗi câu hỏi hoặc cũng có thể quét đáp án từ phiếu trả lời thầy cô chuẩn bị sẵn bằng cách chọn vào Scan For Key, camera sẽ được mở và thầy cô đưa camera vào phiếu đáp án tương ứng với mã đề cần chấm (thầy cô điều chỉnh vị trí 4 góc sáng của Camera rơi vào 4 chấm ở 4 góc của phiếu trả lời). Ứng dụng sẽ chụp lại ảnh khi đã quét được đáp án, thầy cô chọn UseSave để nhập đáp án (nếu thấy quét không đúng thì quét lại bằng cách chọn Redo, tuy nhiên trường hợp này it khi xảy ra), sau đó chọn quay trơ lại để trở về màng hình chính của bài kiểm tra.

2. Tiến hành chấm bài kiểm tra

Thầy cô chọn mục Scan Pagers và tiến hành chấm cho mã đề vừa nhập đáp án bằng cách đưa camera của điện thoại vào phiếu trả lời của học sinh, điều chỉnh camera như bước nhập đáp án và đợi màng hình báo kết quả, thầy cô tiếp tục đưa camera vào bài tiếp theo và lặp lại cho đến hết bài kiểm tra cần chấm.

3. Xem kết quả

Thầy cô xem kết quả bằng cách vào mục Review Pagers để xem kết quả vừa chấm. 
Bảng điểm của lớp 12A1
Xem chi tiết phiếu chấm của học sinh Nguyễn Văn A

Nếu thầy cô đã làm đến bước này rồi thì hãy comment cảm nhận của mình nhé!

Chưa có phản hồi "Hướng dẫn chấm bài trắc nghiệm với App ZipGrade trên điện thoại Android"

Đăng nhận xét

...

Bạn bè