Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Tạo lớp và nhập danh sách học sinh vào lớp học trong wbsite ZipGrade

Sau khi cài đặt ứng dụng chấm trắc nghiệm ZipGrade thành công, quý thầy cô cần sử dụng theo đúng quy trình sau đây:
1. Tạo lớp và nhập danh sachs học sinh vào lớp
4. Chấm bài và xem lại kết quả

Thầy cô có thể sử dụng phần mềm xáo trắc nghệm nào đó, ví dụ như phần mềm xáo đề miễn phí được ưa chuông nhất hiện này là McMix. Sau khi xáo xong thầy cô dùng đề hoán vị để phát cho học sinh và đáp án để nhập vào Quiz của ứng dụng ZipGrade. Ứng dụng sẽ quét phiếu trả lời thông qua camera của điện thoại và đối chiếu với đáp án sau đó lưu lại trong hồ sơ của thầy cô trên website ZipGrade. Thầy cô có thể xuất kết quả ra excell để xử lí kết quả theo yêu cầu. Nói các khác là ứng dụng đồng bộ với sever của ZipGrade nên rất khoa học và tiện lợi.
Để tạo danh sách lớp và học sinh cho lớp trên website ZipGrade thầy cô vào website ZipGrade.com. Tiến hành đăng nhập bằng tài khoản đã đăng ký Và tiến hành như sau:

1. Đăng nhập vào website ZipGrade


 Sử dụng email và mật khẩu đã tạo trong  ứng dụng ZipGrade trên điện thoại (nếu chưa có thì đăng ký tài khoản mới, nhưng lưu ý tài khoản đăng nhập trên website và trong ứng dụng zipgrade phải trùng nhau)Bước 2. Khởi tạo lớp và nhập danh sách học sinh vào lớp

 Vào Classes

Màng hình hiện ra và chọn vào Add New ClassNhập tên lớp và chọn Save Class để lưu lại


 Bước 3: Nhập danh sách học sinh vào lớp học

Vào StudentTiếp tục vào Add New Student

Nhập thông tin học sinh
Lưu ý: 
  • ZipGrade ID: Mã học sinh, Số báo danh
  • External ID: 
  • First Name: Họ và Chữ Lót
  • Last Name: Tên
  • Classes: Check vào lớp tương ứng
 Nhập xong các mục, bám vào Save Student

 Thầy cô lặp lại để nhập thêm lớp học hoặc học sinh vào hệ thống ZipGrade. Sau khi nhập xong danh sách lớp và danh sách học sinh của mỗi lớp. Thầy cô tiến hành tạo các mẫu phiếu trả lời trắc nghiêm (ZipGrade Form)

Chưa có phản hồi "Tạo lớp và nhập danh sách học sinh vào lớp học trong wbsite ZipGrade"

Đăng nhận xét

Bạn bè