Nhận bài mới qua e-mail hướng dẫn

Tạo và nhập danh sách học sinh lớp học với ZipGrade

Sau khi cài đặt ứng dụng chấm trắc nghiệm ZipGrade thành công, quý thầy cô cần sử dụng theo đúng quy trình sau đây:
1. Tạo danh sách lớp học mà quý thầy cô đang dạy.
2. Nhập danh sách học sinh của lớp
4. Tạo Quiz và nhập đáp án và chấm bài
5. Xử lí kết quả kiểm tra trắc nghiệm
Lưu ý là đề bài thầy cô có thể sử dụng phần mềm xáo trắc nghệm nào đó ví dụ như phần mềm xáo đề miễn phí được ưa chuông nhất hiện này là McMix. Sau khi xáo xong thầy cô dùng đề hoán vị để phát cho học sinh và đáp án để nhập vào Quiz của ứng dụng ZipGrade. Ứng dụng sẽ quét phiếu trả lời thông qua camera của điện thoại và đối chiếu với đáp án sau đó lưu lại trong hồ sơ của thầy cô trên website ZipGrade. Thầy cô có thể xuất kết quả ra excell để xử lí kết quả theo yêu cầu. Nói các khác là ứng dụng đồng bộ với sever của ZipGrade nên rất khoa học và tiện lợi.

Ở bài này tôi sẽ hướng dẫn thầy cô công đoạn 1 và 2 (tạo lớp và nhập danh sách lớp. Để tạo lớp và danh sách lớp thầy cô có 3 cách để thực hiện.
Cách 1: Tạo trực tiếp trong ứng dụng trên điện thoại
Cách 2: Tạo trực tiếp trên website của ZipGrade
Cách 3: Tạo trong excell sau đó đừa vào thông qua công cụ import trong website ZipGrade

Để đơn giản tôi hướng dẫn thầy cô cách 2, vì dễ làm và chúng ta cũng phải tao tác trên webste ở giai đoạn tao phiếu trả lời trắc nghiệm theo mẫu riêng trong ZipGrade. Để tạo danh sách lớp và học sinh cho lớp trên website ZipGrade thầy cô vào website ZipGrade. Tiến hành đăng nhập bằng tài khoản đã đăng ký Và tiến hành như sau:

1. Trang chủ ZipGrade


2. Biểu mẫu đăng nhập vào website ZipGrade3. Vào phần quản lí lớp học4. Thêm lớp học mới


5.  Nhập tên lớp học


6. Vào phần quản lí danh sách học sinh
6. Thêm học sinh mới
7. Điền thông tin học sinh

Lưu ý: 
  • Muc ZipGrade ID: ta hiể như là số báo danh trong phiếu trả lời trắc nghiệm ấy (vì cá nhân nên có thể đổi thành mã học sinh cũng được.
  • Mục External ID: Ta có thể để trùng với ZipGrade ID hoặc khác, ta hiểu nó giống như số thứ tự cũng được.


8. Danh sách học sinh đã thêm vào


 Thầy cô lặp lại để nhập thêm lớp học hoặc học sinh vào hệ thống ZipGrade. Sau khi nhập xong danh sách lớp và danh sách học sinh của mỗi lớp. Thầy cô tiến hành tạo các mẫu phiếu trả lời trắc nghiêm theo yêu cầu.

Chưa có phản hồi "Tạo và nhập danh sách học sinh lớp học với ZipGrade"

Đăng nhận xét

...

Bạn bè