Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Hai dạng nước trong cây

Nước trong cây chiếm khoảng 85%-90% và tồn tại chủ yếu ở 2 dạng là nước liên kết và nước tự do

  • Nước liên kết: là nước bị giữ bởi một lực nhất định do quá trình thủy hóa hóa học của các ion, các phân tử, các chất trùng hợp hoặc liên kết trong các thành phần cấu trúc. Dạng nước này chiếm khoảng 30% lượng nước trong thực vật, tùy theo mức độ liên kết khác nhau mà dạng nước này mất dần tính chất vật lí, hóa học, sinh học của nước như: khả năng làm dung môi, bay hơi, tham gia vào các phản ứng hóa học. Tuy nhiên, dạng nước liên kết có vai trò rất quan trọng trong quá trình của cơ thể trước các điều kiện trước các điều kiện bất lợi của môi trường như: kho hạn, nóng, lạnh.
  • Nước tự do: là nước không tham gia vào võ thủy hóa xung quanh các ion, các phân tử, các chất trùng hợp, không tham gia vào các liên kết cấu trúc. Dạng nước này có trong các gian bào, trong mạch dẫn và chiếm một lượng lớn trong cây (70%). Dạng nước này vẫn giữ được tính chất vật lí, hóa học và sinh học của nước như: làm dung môi, khả năng điều nhiệt khi bay hơi, tham gia vào các phản ứng hóa học, tạo đọ nhớt cảu chất nguyên sinh. Do vậy dạng nước tự do có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình trao đổi chất, chúng quy định cường độ của các quá trình sinh lí.
Xem thêm: Vai trò của nước đối với cơ thể thực vật

1 phản hồi "Hai dạng nước trong cây"

Bạn bè