Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Cách viết giao tử thể tam nhiễm (thể ba)

Thể tam nhiễm hay còn gọi là thể ba nhiễm có bộ NST dạng (2n+1). Khi giảm phân tạo giao tử, NST đang xét có 3 chiếc sẽ hình thành dạng giao tử gồm 2 chiếc (n+1) và 1 chiếc (n) cụ thể, mời các em xem qua tỉ lệ giao tử của thể ba nhiễm sau:
  1. AAA giảm phân cho ra 2 loại giao tử với tỉ lệ là 1/2AA : 1/2A.
  2. AAa  giảm phân cho ra 4 loại giao tử với tỉ lệ là 1/6AA : 2/6Aa :  2/6A : 1/6a
  3. Aaa  giảm phân cho ra 4 loại giao tử với tỉ lệ là 2/6Aa :  1/6 aa : 1/6A : 2/6a
  4. aaa  giảm phân cho ra 2 loại giao tử với tỉ lệ là 1/2aa : 1/2a.

 Làm thế nào để có được các tỉ lệ giao tử như trên? Các em nếu chưa quen thì sử dụng hình tam giác để xác định loại giao tử cũng như tỉ lệ giao tử của thể ba nhiễm như sau:

Ví dụ để viết tỉ lệ các loại giao tử của thể ba có kiểu gen AAa ta kẻ tam giác đều và mỗi đỉnh (góc) tam giác là 1 alen như sau:


Với mỗi góc là một giao tử bình thường (n) và mỗi cạnh là một giao tử (n+1). Vậy cơ thể có kiểu gen AAa giảm phân cho ra các loại:
TH1: Giao tử (n) gồm: 2A : 1a
TH2: Giao tử (n+1) gồm: 1AA : 2Aa

Tính chung 2 trường hợp: 1AA : 2Aa : 2A : 1a (hay 1/6AA : 2/6Aa : 2/6A : 1/6a)

Tương tự, các em sử dụng hình tam giác để viết tỉ lệ các loại giao tử còn lại: AAA, Aaa và aaa.
Xem thêm: Cách viết giao tử cho thể tứ bội (AAaa)

Chưa có phản hồi " Cách viết giao tử thể tam nhiễm (thể ba)"

Đăng nhận xét

...

Bạn bè