Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

12 bài tập về giao tử

Bài tập về giao tử trong phần các quy luật di truyền có các dạng thường gặp như:
 • Tìm số loại giao tử được sinh ra.
 • Tìm tỉ lệ các loại giao tử.
 • Tìm số lượng NST lưỡng bội của loài khi đề bài cho biết số loại giao tử được sinh ra.
Các em giải chi tiết 12 câu bài tập bên dưới, Trong quá trình làm các em gặp khó khăn có thể trao đổi thêm ở mục phản hồi, hoặc tham gia thảo luận cùng các thành viên trong nhóm luyện thi đại học môn SINH HỌC 
1. Một cơ thể có kiểu gen AabbDd giảm phân không có đột biến sẽ tạo ra những loại giao tử nào với tỉ
2. Một cơ thể đực có kiểu gen AaBbDd giảm phân bình thường sẽ tạo ra tối đa bao nhiêu loại giao tử?
3. Có 5 tế bào của cơ thể có kiểu gen AaBbDd giảm phân giả sử tạo được 8 loại giao tử thì tỉ lệ các loại giao tử sẽ như thế nào?
4. Một cá thể đực có kiểu gen $Aa\frac{AB}{ab}$, biết tần số hoán vị gen gữa B và D là 40%. Cơ thể này giảm phân bình thường sẽ cho ra bao nhiêu loại giao tử với tỉ lệ mỗi loại là bao nhiêu?
5. Một cơ thể đực có kiểu gen $Aa\frac{AB}{ab}$, biết tần số hoán vị gen gữa B và D là 40%. Một tế bào của cơ thể này giảm phân bình thường sẽ tạo ra những loại giao tử nào với tỉ lệ mỗi loại là bao nhiêu?
6. Một loài thực vật có bộ NST 2n = 14. Trong điều kiện không phát sinh đột biến NST, loài sinh vật này sẽ tạo ra tối đa bao nhiêu loại giao tử trong các trường hợp:
a. Vào kì đầu của giảm phân I có sự tiếp hợp và trao đổi chéo tại một điểm ở 2 cặp NST, các cặp NST khác không có hoán vị gen?
b. Cặp NST số 1 có trao đổi chéo tại hai điểm, cặp NST số 3 và số 4 có xảy ra trao đổi chéo tại một điểm, các cặp còn lại không có trao đổi chéo.
7. Một cơ thể có kiểu gen AaBbDdEE khi giảm phân sẽ cho ra giao tử mang đầy đủ các alen trội với tỉ lệ bao nhiêu?
8. Quan sát quá trình giảm phân của 1000 tế bào có kiểu gen $\frac{AB}{ab}$ người ta thấy có 100 tế bào có sự tiếp hợp và trao đổi chéo giữa 2 crômatit khác nguồn gốc dẫn đến hoán vị gen. Hãy xác định số lượng giao tử mỗi loại và tần số hoán vị gen?
9. Quan sát quá trình giảm phân của 1000 tế bào có kiểu gen $\frac{AB}{ab}Dd$ người ta thấy có 200 tế bào có sự tiếp hợp và trao đổi chéo giữa 2 crômatit khác nguồn gốc dẫn đến hoán vị gen. Hãy xác định tỉ lệ các loại giao tử và tần số hoán vị gen?
10. Một cơ thể đực có kiểu gen $\frac{AB}{ab}\frac{DE}{de}$. có 200 tế bào sinh tinh của cơ thể này đi vào giảm phân bình thường hình thành giao tử, trong đó có 20% tế bào có hoán vị giữa A với a, 30% tế bào có hoán vị giữa D với d. Loại tinh trùng mang gen ab de có tỉ lệ bao nhiêu?
11. Trong trường hợp không có đột biến, ở đời con của phép lai: ♀AaBbddEe x ♂aaBbDdee có bao nhiêu kiểu tổ hợp giao tử?
12. Cho biết tần số hoán vị gen giữa A và B là 20%. Ở đời con của phép lai ♀$\frac{AB}{ab}$ x ♂$\frac{Ab}{aB}$ có bao nhiêu kiểu tổ hợp giao tử?

8 phản hồi "12 bài tập về giao tử"

 1. Trả lời
  1. Em viết 1 tế bào, chia ra các trường hợp và tương tự cho 2 tế bào, 3, tế bào,... n tế bào. như vậy em sẽ hiểu bản chất và quen thì có thể nhận dạng ngay tỉ lệ cho các trường hợp đơn giản.

   Xóa
 2. Thầy ơi câu 3 làm như thế nào ạ?

  Trả lờiXóa
 3. Thầy up lời giản nên đi ạ để tụi em hiểu hơn với biết cách trình bày nữa

  Trả lờiXóa

Bạn bè