Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Các giới sinh vật

Câu 1: Trình bày khái niệm giới? Nêu các tiêu chí phân loại trong hệ thống phân loại 5 giới của Oaitâykơ và Magulis?
Câu 2: Trình bày đặc điểm chính của mỗi giới bằng cách hoàn thành bảng sau: (Điền dấu + vào đặc điểm tương ứng)

Câu 3: Sự khác nhau cơ bản giữa giới thực vật và giới động vật là gì?

Hướng dẫn trả lời

Câu 1: Khái niệm giới và các tiêu chí phân loại trong hệ thống phân loại 5 giới của Oaitâykơ và Magulis

  • Giới trong Sinh học là đơn vị phân loại lớn nhất bao gồm các ngành sinh vật có chung những đặc điểm nhất định. Thế giới sinh vật được phân loại thành các đơn vị theo trình tự nhỏ dần là: giới – ngành – lớp – bộ – họ – chi (giống) – loài.
  • Oaitâykơ và Magulis chia thế giới sinh vật thành 5 giới bao gồm: giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh, giới Nấm, giới Thực vật và giới Động vật. Hệ thống phân loại 5 giới của Oaitâykơ và Magulis chủ yếu dựa trên ba tiêu chí: loại tế bào nhân sơ hay nhân thực, mức độ tổ chức của cơ thể và kiểu dinh dưỡng.

Câu 2: đặc điểm chính của mỗi giới

Câu 3: Sự khác nhau cơ bản giữa giới thực vật và giới động vật

Sự khác nhau cơ bản giữa giới thực vật và giới động vật là: giới thực vật gồm những sinh vật sống cố định, sống tự dưỡng, cảm ứng chậm, còn giới động vật gồm những sinh vật sống dị dưỡng, phản ứng nhanh và có khả năng di chuyển.

1 phản hồi "Các giới sinh vật"

  1. thầy cho e hỏi là vẽ sơ đồ tư duy đặc điểm chính của các giới sinh vật thì vẽ ntn ạ

    Trả lờiXóa

Bạn bè