Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Xác định số kiểu giao tử trong trường hợp có xảy ra trao đổi đoạn tại một điểm ở một số cặp NST

Chào thầy, thầy có thể hướng dẫn chi tiết bài tập sinh học này giúp em không ạ:
Bộ NST ở đậu Hà Lan 2n = 14, cấu trúc các cặp NST tương đồng khác nhau. Trong quá trình giảm phân có 2 cặp NST xảy ra trao đổi đoạn tại một điểm, xác định số loại giao tử:
A. $2^14 $
B. $ 2^7 $
C. $2^9 $
D. $ 2^8$
Em cảm ơn thầy trước!
Bài của em có thể giải nhanh như sau:
Theo đề 2n = 14 => n = 7 (2 cặp NST), nếu giảm phân bình thường và không có trao đổi đoạn sẽ tạo ra tối đa $2^7$ loại giao tử.
Nhưng trong trường hợp này đề cho trong quá trình giảm phân có 2 cặp NST có xảy ra trao đổi đoạn tại  một điểm còn lại 5 cặp không trao đổi đoạn vì vậy:
+ 2 cặp NST có trao đổi đoạn tại một điểm sẽ cho $4^2 = $ nhiễm sắc thể.
+ 5 cặp NST không trao đổi đoạn sẽ cho $2^5$ nhiễm sắc thể.
Vậy tổng số loại giao tử được tạo thành = $4^2.2^5=2^9$

Bài tập mà bạn KiMuRa đưa ra ở trên thuộc dạng bài tập sinh học xác định số kiểu giao tử tạo thành trong giảm phân với trường hợp có một số cặp NST xảy ra trao đổi đoạn tại 1 điểm. Sau đây mình hướng dẫn xây dựng công thức sinh học tổng quát để các bạn có thể làm bài tập sinh học tương tự.
Giả sử bộ NST lưỡng bội của loài là 2n, trong quá trình giảm phân có xảy ra trao đổi đoạn ở k trong số n cặp NST tương đồng.
- Xét một cặp 2 NST cấu trúc khác nhau, quá trình giảm phân không xảy ra trao đổi đoạn và không đột biến sẽ tạo 2 kiểu giao tử.
- Xét n cặp như trên, số kiểu giao tử của loài theo công thức tổng quát:$2^n$ kiểu.
- Xét một cặp gồm 2 NST cấu trúc khác nhau, quá trình giảm phân xảy ra trao đổi đoạn một điểm sẽ tạo ra 4 kiểu giao tử. k cặp như trên sẽ tạo ra $4^k$ kiểu giao tử. (n-k) cặp còn lại không trao đổi đoạn sẽ tạo ra $2^{n-k}$ kiểu.
- Vậy số kiểu giao tử của loài là: $4^k.2^{n-k}=2^{n-k}.2^{2k}=2^{n+k}$
Để hiểu rõ hơn các bạn cần xem kỹ lý thuyết về giảm phân.


3 phản hồi "Xác định số kiểu giao tử trong trường hợp có xảy ra trao đổi đoạn tại một điểm ở một số cặp NST"

  1. thầy có thể hướng dẫn em giải bài này được không ạ; trong trường hợp xảy ra trao đổi đoạn. Nếu số kiểu giao tử của loài bằng 4096 kiểu. Cho biết có bao nhiêu cặp NST tương đồng xảy ra trao đổi đoạn và hình thức trao đổi đoạn là gì? Em cảm ơn thầy.

    Trả lờiXóa

Bạn bè