Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Tính số kiểu gen tối đa, đồng hợp, di hợp xuất hiện ở đời con (thế hệ sau).

Thầy hướng dẫn giúp em bài này với:Cho biết các cặp gen phân li độc lập nhau, một cặp bố mẹ có kiểu gen AaBbDdEeGgHh x AaBbDdEeGgHh.
1. Phép lai trên xuất hiện ở F1 tối đa bao nhiêu loại kiểu gen đồng hợp về tất cả các gen?
2. Thế hệ sau có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen khác nhau, trong đó mỗi kiểu gen đều mang ít nhất một cặp gen dị hợp?
Bắc EagleJune

Bài toán sinh học mà em hỏi thuộc dạng bài tập sinh học về cách tính số kiểu gen đồng hợp, số kiểu gen dị hợp xuất hiện ở thế hệ sau. Thầy có thế tóm tắc phương pháp giải nhanh dạng bài tập sinh học này cụ thể như sau:
Cho P (bố và mẹ) đều dị hợp n cặp gen, mỗi gen trên một NST (phân li độc lập) thì đời con (F1) xuất hiện tối đakiểu gen. Trong đó:
  • Số kiểu gen đồng hợp n cặp gen xuất hiện tối đa theo công thức  kiểu.
  • Số kiểu gen dị hợp ít nhất một cặp gen  xuất hiện tối đa theo công thứckiểu.
Như vậy bạn áp dụng các công thức trên để giải bài toán sinh học ở trên như sau:
Ta dễ dàng nhận ra bài toán trên có số kiểu gen dị hợp của bố mẹ đều dị hợp cả 6 cặp gen, vậy ta thay n=6 vào công thức trên sẽ tính được kết quả là:
1. Số kiểu gen đồng hợp về tất cả các gen: 64
2.a Số kiểu gen tối đa: 729
2.b Số kiểu gen mang ít nhất 1 cặp gen dị hợp: 665

Chưa có phản hồi "Tính số kiểu gen tối đa, đồng hợp, di hợp xuất hiện ở đời con (thế hệ sau)."

Đăng nhận xét

Bạn bè