Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Một gen có thể tạo được bao nhiêu loại mARN

Khi biết toàn bộ hệ gen người và nhiều sinh vật nhân thực khác, việc so sánh tổng số các loại prôtêin với tổng số gen thì số prôtêin nhiều hơn gấp nhiều lần. Điều đó cho thấy một gen có thể tạo ra nhiều hơn một loại prôtêin. Việc cắt bỏ intron và nối các exon theo các kiểu khác nhau là cơ chế chủ yếu tạo ra các mARN khác nhau, từ một gen có nhiều đoạn tương tự, nên coi một dòng mARN biến dạng. Sự dịch mã các mARN này tạo ra một dòng các prôtêin biến dạng.
Giải thích:
  • striated muscle mRNA - mARN cơ vân
  • smooth muscle mRNA - mARN cơ trơn
  • fibroblast mRNA - mARN nguyên bào sợi
  • brain mRNA - mARN não.
Ví dụ điển hình sau đây minh họa rõ về cơ chế đó, Alpha-tropomyosin là prôtêin điều hòa sự co trong các tế bào cơ ở chuột. Bản phiên mã sơ cấp có thể cắt các intron nối các exon hình thành dòng các mARN khác nhau tùy loại tế bào (như hình ở trên). Một số đặc tính kết nối là đặc trưng cho một số kiểu tế bào nhất định. Ví dụ alpha-tropomysin tạo ra trong cơ vân khác với nó được sản sinh bởi cùng một gen trong tế bào cơ trơn hay tế bào não.
Trong nhiều trường hợp, tế bào điều hòa sao cho các dạng khác nhau của prôtêin được tạo ra đúng vào những thời điểm khác nhau và ở các mô khác nhau.

Chưa có phản hồi "Một gen có thể tạo được bao nhiêu loại mARN"

Đăng nhận xét

Bạn bè