Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Hướng dẫn giải chi tiết đề thi đại học môn sinh năm 2014

Hướng dẫn giải chi tiết đề thi đại học môn sinh năm 2014.


Những bài tập khó trong đề thi đại học môn sinh khối B
Câu 1: Cho cây thân cao hoa đỏ tự thụ phấn, thu được F1 gồm 37,5% cây thân cao, hoa đỏ; 37,5% cây thân cao, hoa trắng; 18,75% cây thân thấp, hoa đỏ; 6,25% cây thân thấp, hoa trắng. Biết tính trạng chiều cao cây do một cặp gen uy định, tính trạng mau sắc hoa do hai cặp gen khác quy định, không có hoán vị gen và không xảy ra đột biến. Nếu P giao phấn với cây có KG đồng hợp lặn về ba cặp gen trên thì tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời con là:
A. 3 cây thân cao, hoa đỏ : 1 cây thân thấp hoa trắng
B. 1 cây thân thấp, hoa đỏ : 2 cây thân cao, hoa trắng : 1 cây thân thấp, hoa trắng
C. 1 cây thân thấp, hoa đỏ : 1 cây thân cao, hoa trắng : 2 cây thân thấp, hoa trắng
D. 1 cây thân thấp, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa trắng : 1 cây thân cao, hoa đỏ : 1 cây thân cao, hoa trắng
Hướng dẫn:
- Cao/thấp = 3/1 =>P: Aa x Aa
- Đỏ/trắng = 9/7 => BbDd x BbDd
- Tỉ lệ chung 6:6:3:1 có liên kết đối => KG P là Ab/aB.Dd x Ab/aB.Dd
- P giao phấn với cây có KG đồng hợp lặn về ba cặp gen trên Ab/aB.Dd x ab/ab.dd => Đáp án B
Câu 2: Ở một loài động vật, xét một lôcut nằm trên nhiễm sắc thể thường có hai alen, alen A quy định thực quản bình thường trội hoàn toàn so với alen a quy định thực quản hẹp. Những con thực quản hẹp sau khi sinh ra bị chết yểu. Một quần thể ở thế hệ xuất phát (P) có thành phần kiểu gen ở giới đực và giới cái như nhau, qua ngẫu phối thu được F1 gồm 2800 con, trong đó có 28 con thực quản hẹp. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ (P) là
A. 0,6 AA : 0,4 Aa
B. 0,9 AA : 0,1 Aa
C. 0,7 AA : 0,3 Aa
D. 0,8 AA : 0,2 Aa
Hướng dẫn:
- Giả sử quần thể ở thế hệ P là: xAA : yAa  (zaa=0 vì bị chết yểu sau khi sinh)
- Tần số alen A: (x +y/2); tần số alen a: y/2
- P ngẫu phối  tạo thế hệ $F_1$ sẽ có cấu trúc di truyền (lúc mới sinh): $ (x=y/2)AA : 2(x+y/2)y/2Aa : (y/2)^2aa$
Vậy: $(y/2)^2$= 28/2800=0,01 => y/2 = 0,1 => y = 0,2 => x = 0,8 vậy đáp án D
Tải về: Hướng dẫn giải chi tiết đề thi đại học môn sinh khối B năm 2014 


4 phản hồi "Hướng dẫn giải chi tiết đề thi đại học môn sinh năm 2014"

 1. ad ơi cho em hỏi ở câu 1 tại sao tỉ lệ chung là 6:6:3:1 thì suy ra kiểu gen chéo ngay mà không có TH kiểu gen ngang ạ??

  Trả lờiXóa
 2. Bạn cứ thử đồng và chéo sẽ thấy thôi. Bạn giải nhiều bài tập sẽ thấy, chú nói dài dòng lắm.

  Trả lờiXóa
 3. tại sao lại ko suy ra kiểu hình AB/ab.dd

  Trả lờiXóa
 4. thầy ơi thầy có thể giải thích cho em hiểu thêm về câu 45,48,10,13 được không ạ em cảm ơn thầy nhiều

  Trả lờiXóa

Bạn bè