Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Giải đáp bài tập sinh học của bạn Tuấn Nguyễn

Xét 5 tế bào cùng loài nguyên phân số đợt bằng nhau, cần môi trường nội  bào cung cấp 1890 NST đơn. Số NST chứa trong các tế bào con sinh ra vào đợt nguyên phân cuối cùng bằng 1920.
1. Xác định số NST trong bộ lưỡng bội của loài trên.
2. Số lần nguyên phân của mỗi tế bào.
3. Các tế bào con được sinh ra chia làm hai nhóm băng nhau. Mỗi tế bào thuộc nhóm thứ nhất có số lần nguyên phân gấp đôi sô với mỗi tế bào thuộc nhóm thứ hai, đã tạo ra tất cả 11520 tế bào con. Hãy cho biết số lần nguyên phân của mối tế bào thuộc mối nhóm.
Nhờ thầy hướng dẫn cách giải bài tập trên, e cảm ơn!
Bài tập của bạn Tuấn Nguyễn có thể tham khảo thêm tại phương pháp tính số tế bào hình thành  trong quyên phân. Sau đây mình hướng dẫn chi tiết bài bạn đưa ra như sau:

1. Bộ lưỡng bội:

+ Gọi k, 2n lần lượt là số lần nguyên phân và bộ NST lưỡng bội $(k,n \in Z^+)$.
+ Theo đề, ta có hệ: $5.2^k.2n=1920$ (1)
$5.(2^k-1)2n=1890$ (2)
từ (1) và (2) suy ra: 2n = 30 => 2n=6

2. Số lần nguyên phân:

+ Thay 2n = 6 vào (1): $2^k = 1920 : (5.6) = 64 = 2^6 => k = 6$
+ Mỗi tế bào đã nguyên phân liên tiếp 6 lần.

3. Số lần nguyên phân của mỗi tế bào của mỗi nhóm:

+ Số tế bào thuộc mỗi nhóm: $(5.2^6):2=160$
+ Gọi x: số lần nguyên phân mỗi tế bào thuộc nhóm thứ nhất ($x\in$ nguyên dương).
+ Ta có: $160.2^{2x}+160.2^{x}=11520$ 
<=> $2^{2x}+2^x=11520:160 = 72$
<=> $2^x(2^x+1)=72=2^3.9$
<=> $2^x=2^3=> x=3, 2x=6$.
+ Vậy, mỗi nhóm tế bào thuộc nhóm thứ nhất nguyên phân sáu lần, mỗi nhóm tế bào thuộc nhóm thứ hai nguyên phân ba lần.
Ở trên chỉ là một các giải, bạn có thế tham khảo một số phương pháp giải nhanh hơn. Nếu có phương pháp tối ưu hơn bạn có thể chia sẽ cho các bạn tại phòng liên hệ.

2 phản hồi "Giải đáp bài tập sinh học của bạn Tuấn Nguyễn"

Bạn bè