Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

7 bước đọc nhanh

Đọc thường được mô tả là "hiểu được điều tác giả muốn nói" hoặc "tiếp thu sự kiện, số liệu và lý thuyết" nhưng theo ToNy BuZan, đọc còn bao hàm nhiều ý nghĩa hơn thế. Đọc là tổng hòa các mối tương qua giữa cá nhân với thông tin dưới dạng ký hiệu.

Về bản chất, đó là quy trình diễn ra đồng thời ở nhiều cấp độ và thường liên quan đến khía cạnh trực quan của quá trình học. Nghĩa là những gì chúng ta thấy được. Muốn thu kết quả khi đọc, bạn cần nắm bảy cấp độ hiểu sau đây. Mỗi cấp độ điều phải phát triển thêm nếu bạn muốn trở thành người đọc hiệu quả.

1. Nhận biết

Nhận biết kiến thức của bạn về hệ thống ký tự. Bảy bước diễn ra ngay trước khi thao tác đọc bắt đầu.

2. Hấp thu

Quy trình vật lý mà qua đố mắt nhận ánh sáng được phản chiếu từ  chữ  rồi truyền đến não qua thần kinh thị giác.

3. Hợp nhất bên trong

Sự  kết toàn bộ các nội dung đã đọc với tất cả các thông tin khác, bao gồm từ, số liệu, khái niệm, sự kiện và hình ảnh.

4. Hợp nhất bên ngoài

Quy trình liên hệ toàn bộ kiến thức sẵn có của bạn với thông tin đang đọc, đồng thời nối kết chúng bằng việc phân tích, nhận xét, cảm thụ, chọn lọc và loại bỏ thông tin.

5. Ghi nhớ

Lưu trữ thông tin một cách cơ bản. Bản thân lưu trữ  có thể trở thành một vấn đề. Đa số người đọc điều đã trải nghiệm nỗi lo lắng khi ngồi làm bài thi mà không thể "truy xuất" được thông tin quan trong mà họ đã từng lưu trữ  trước đó. Như  vậy chỉ lưu trữ thôi chưa đủ mà phải kèm với "nhớ lại".

6. Nhớ lại

Khả năng truy xuất thông tin cần thiết trong trí nhớ, đặc biệt vào lúc cần thiết.

7. Truyền đạt

Khả năng vận dụng thông tin tức thời hoặc lâu dài: thi viết luận, thi nói hay viết và các hình thức diễn giải sáng tạo khác. Truyền đạt còn bao gồm cả chức năng vô cùng quan trọng đó là tư  duy.

Chưa có phản hồi "7 bước đọc nhanh"

Đăng nhận xét

Bạn bè