Chuyển đến nội dung chính

Trắc nghiệm: Tiêu hóa ở động vật (phần 2)

  30 câu Trắc nghiệm Tiêu hóa ở động vật (phần 1) Câu 31: Các bộ phận trong ống tiêu hóa của người diễn ra cả tiêu hóa hóa học và tiêu hóa cơ học là A. dạ dày, ruột non, ruột già B. thực quản, dạ dày, ruột non. C. miệng, thực quản, dạ dày. D. miệng, dạ dày, ruột non. Câu 32: Dạ dày đơn có ở A. thú ăn thịt, thú ăn tạp và một số thú ăn cỏ. C. thú ăn thịt và thú ăn tạp. B. tất cả các loài thú ăn cỏ. D. thú ăn tạp và một số thú ăn cỏ. Câu 33: Protein được phân hủy trong dạ dày thành polypeptide. Biểu đồ dưới đây mô tả nồng độ của protein và polypeptide trong dạ dày qua 90 phút. Tỷ số giữa nồng độ protein và nồng độ polypeptit trong dạ dày sau 30 phút bằng bao nhiêu? A. 3: 5 B. 5: 3 C. 13: 7 D. 7:13 Câu 34: Ở động vật chưa có hệ tiêu hoá, thức ăn được tiêu hoá bằng hình thức nào? A. Tiêu hóa ngoại bào. B. Tiêu hoá nội bào. C. Tiêu hóa ngoại bào sau đó là tiêu hoá nội bào. D. Một số tiêu hoá nội bào, còn lại tiêu hoá ngoại bào   Câu 35: Quá trình tiêu hoá thức ăn

McMix Pro - Phần mềm quản lí ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm và làm đề thi

Phần mềm trộn đề trắc nghiệm McMix quen thuộc dành cho giáo viên từ năm 2007 đến nay. Đây là một phân hệ được được trích xuất từ McTest gồm McMix, McTest-Lite và McBank. Phần McTest-Lite phù hợp cho các cơ sở giáo dục có sử dụng phần mềm chấm trắc nghiệm trên máy tính và xử lí kết quả thi (kiểm tra) trắc nghiệm chung. Còn đối với giáo viên thì sử dụng McBank để xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm theo chủ đề và theo mức độ nhận thức và sẽ dược sử dụng trích xuất đề thi từ hệ thống ngân hàng câu hỏi thông qua phần mềm McMix. Tuy nhiên giáo viên chúng ta chỉ được sử dụng McMix còn McBank thì rất cần thiết nhưng phí của bản này lên đến gần trăm triệu.

Từ tháng 8/2018 công ty Anh Quân đã chính thức tích hợp McBank với McMiX để tạo thành một phần mềm duy nhất vừa giúp giáo viên xây dựng cơ sở dữ liệu câu hỏi theo chuyên đề cũng như các mức độ nhận thức đông thời cho phép làm đề kiểm tra lấy câu hỏi từ cơ sở dữ liệu đã có theo nhiều cách và gọi lên là McMix-Pro. McMix Pro sẽ giúp giáo viên, tổ bộ môn và các cơ sở giáo dục hoàn toàn xây dựng hệ thông câu hỏi trắc nghiệm theo chuẩn định dạng Ms Word. Bản Pro thức phát hành vào ngày 1/8/2018 với mức phí dự kiến 500k - 700k/máy với thời gian sử dụng vĩnh viễn.

Ngay bây giờ thầy cô có thể tải bản dùng thử McMix-Pro trial (dùng thử) với đầy đủ tính năng nhưng chỉ giới hạn số câu hỏi trong ngân hàng cho là 100 câu. Thầy cô trãi nghiệm để có cái nhìn tổng quan sau đó quyết định đặt mua bản chính thức. Tài bản dùng thử tại đây link https://shop.edu.vn/san-pham/ban-quyen-mcmix-pro/.

Sau khi tải và cài đặt McMix Pro sẽ có giao diện trang chủ như sau. Tại đây thầy cô có thể tiến hành trộn đề gốc file word như McMix trước đây hoặc chọn làm đề từ hệ thống câu hỏi từ ngân hàng

Muốn quản lí (thêm, sửa, xóa,...) câu hỏi trắc nghiệm cho ngân hàng thì vào Nhập môn - ngân hàng câu hỏi để thực hiện.
Các thao tác với McMix Pro trực quan đễ sử dụng và cơ sở dữ liệu được chuẩn hóa từ khâu nhập câu hỏi, chính sửa câu hỏi, xây dựng ma trận và làm đề gốc cũng như hoán vị.

Ngày 20/8/2018 Hải đã có được bản quyền McMix Pro, có lẽ là người đầu tiên có phiên bản bản quyên của phần mềm quản lí ngân hàng và làm đề trắc nghiệm chuyên nghiệp này.

Seri video hướng dẫn sử dụng McMix Pro

1. Hướng dẫn cài đặt McMix Pro (bản trial); Hướng dẫn cài đặt bản McMix Pro (bản quyền)
2. Các tính năng của McMix Pro
3. Cách lấy mã (key) máy tính để đăng ký mua bản quyền McMix Pro
4. Đăng ký mua McMix Pro
5. Hướng dẫn sử dụng McMix Pro

Tôi sẽ tiếp tục cập nhật bản review khi được trãi nghiệm với McMix Pro trong thời gian sớm nhất

Nhận xét

ĐỀ XUẤT RIÊNG CHO BẠN

Tính số nhiễm sắc thể, số crômatit và số tâm động qua các kì của nguyên phân và giảm phân

Loài ong mật có bộ NST lưỡng bội 2n=32. Hợp tử của loài trải qua nguyên phân. Hãy cho biết có bao nhiêu NST, crômatit, tâm động có trong một tế bào qua mỗi kì của quá trình nguyên phân? Để giải bài tập sinh học trên trước hết các bạn cần nhớ một số vấn đề sau: NST nhân đôi ở kì trung gian (pha S) trở thành NST kép, tồn tài trong tế bào đến cuối kì giữa. Vào kì sau, NST kép bị chẻ dọc tại tâm động, tách thành 2 NST đơn, phân li đồng đều về 2 cực tế bào. Crômatit chi tồn tại ở NST kép, mỗi NST kép có 2 crômatit. Mỗi NST dù ở thể đơn hay kép đều mang một tâm động. Vậy có bao nhiêu NST trong tế bào thì sẽ có bấy nhiêu tâm động. Do vậy, gọi 2n là bộ NST lưỡng bội của loài, số NST, số crômatit, số tâm động có trong một tế bào qua mỗi kì quá trình nguyên phân như bảng sau: Kì trung gian Kì đầu Kì giữa Kì sau Kì cuối Số NST đơn 0 0 0 4n 2n Sô NST kép 2n 2n 2n 0 0 Số crômatit 4n 4n 4n 0 0 Số tâm động 2n 2n 2n 4n 2n T

Chu kỳ tế bào, quá trình nguyên phân và giảm phân

Trong chương trình sinh học lớp 10 thì nội dung về chu kỳ tế bào, nguyên phân và giảm phân các em cần học kỹ và làm bài tập liên quan. Đây là kiến thức hết sức quan trọng để có thể học tiếp những kiến thức liên quan ở lớp tiếp tiếp theo. Cơ chế nguyên phân Cơ chế giảm phân Kiến thức các em đọc ở sách giáo khoa sinh học lớp 10, ở phần này tác giả chỉ trích một số câu hỏi thường gặp trong nội dung chuyên đề chu kỳ tế bào, quá trình nguyên phân và giảm phân. Câu 1. Trình bày khái niệm và nêu những giai đoạn của chu kì tế bào? – Chu kì tế bào là khoảng thời gian giữa 2 lần phân bào liên tiếp. Một chu kì tế bào bao gồm kì trung gian và quá trình nguyên phân. Kì trung gian gồm ba pha theo thứ tự là G1 , S, G2, trong đó pha G1 là thời kì sinh trưởng chủ yếu của tế bào; pha S diễn ra sự nhân đôi của ADN và nhiễm sắc thể. Kết thúc pha S, tế bào sẽ chuyển sang pha G2, lúc này tế bào sẽ tổng hợp tất cả những gì còn lại cần cho quá trình phân bào. Nguyên phân diễn ra ngay sau pha G2

Tính số loại và tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở đời con

Vận dụng toán xác suất để giải nhanh các bài tập sinh học phần quy luật phân li độc lập như: xác định số loại kiểu gen, kiểu hình ở đời con hay tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở đời con trong các phép lai khi biết kiểu gen của bố mẹ mà không cần viết sơ đồ lai. Theo quy luật phân li độc lập ta hiểu rằng: một phép lai có n cặp tính trạng, thực chất là n phép lai một cặp tính trạng. Như vậy khi đề bài cho biết kiểu gen có bố mẹ và tuân theo quy luật phân li độc lập thì ta chỉ cần dung toán xác suất để xác định nhanh số loại cũng như tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở đời con theo quy tắc sau: Tỉ lệ KG khi xét chung nhiều cặp gen bằng các tỉ lệ KG riêng rẽ của mỗi cặp tính trạng nhân với nhau. Số KH khi xét chung nhiều cặp tính trạng bằng số KH riêng của mỗi cặp tính trạng nhân với nhau. Ví dụ:  Cho biết A - hạt vàng : a- hạt xanh; B- hạt trơn : b - hạt nhăn; D - thân cao : d- thân thấp. Tính trạng trội là trội hoàn toàn. Phép lai P: AabbDd x AaBbdd  sẽ cho số loại và tỉ lệ kiểu g