Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Đề thi HSG Quốc Gia môn Sinh năm học 2019-02020

Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học ngày thi thứ nhất (ngày 27/12/2019) - Kỳ thi HSG Quốc Gia năm học 2019-2020. Nội dung đề thi gồm 12 câu trong 5 trang như sau:
Đề HSG QG môn Sinh học ngày thi thứ 2:

Đề thi HSG Quốc Gia ngày thi thứ 3 (thực hành)
3 phản hồi "Đề thi HSG Quốc Gia môn Sinh năm học 2019-02020 "

Bạn bè