Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Đề thi chọn HSG môn Sinh học 12 - Bình Định

Ngày 22/10/2019 Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định đã tổ chức kỳ thi chọn HSG lớp 12 cấp tỉnh năm học 2019-2020. Nội dung đề thi HSG môn Sinh học gồm 10 câu với thời gian làm bài 180 phút. Nội dung đề bên dưới để các bạn tham khảo.

Câu 1: (2,0 điểm)
a) Trình bày và giải thích sự bắt màu của vi khuẩn Gram dương và vi khuẩn Gram âm khi thực hiện phương pháp nhuộm Gram.
b) pH ảnh hưởng như thế nào đến sự sinh trưởng của vi sinh vật?
c) Vi khuẩn Helicobacter thuộc nhóm vi khuẩn trung tính, còn pH trong dạ dày rất thấp. Do đâu vi khuẩn Helicobacter có thể sống được trong dạ dày và gây tác hại cho người?
Câu 2: (2,5 điểm)
a) Nêu vai trò của intron và exon trong gen phân mảnh.
b) Trong giải mã di truyền, người ta sử dụng một loại phân tử mARN được tổng hợp với thành phần gồm 75%U và 25%G để tổng hợp protein trong ống nghiệm. Kết quả phân tích và tính toán thành phân axit amin của các polypeptit sản phẩm cho thấy có 6 aa là: Tryptophan, Glycine, Cysteine, Leucine, Valine và phenynalanine với tần số tương ứng là 0,11 : 0,15 : 0,33 : 0,33 : 0,44 1,00. Không sử dụng Bảng mã di truyền, em hãy trình bày phương pháp xác định mã (codon) cho aa nói trên. Biết rằng các codon cùng xác định một aa thường có 2 nucleotit đầu giống nhau và Cysteine được mã hóa bởi UGU.
Câu 3: (2,0 điểm)
a) Một học sinh cho rằng "Trao đổi chất là nguồn sinh nhiệt chủ yếu cho mọi cơ thể động vật". Theo em ý kiến của học sinh trên đúng hay sai? Vì sao?
a) Chiều hướng tiến hóa trong sinh sản hữu tính ở động vật thể hiện như thế nào?
c) Người ta tiến hành thí nghiệm nghiên cứu tác dụng của 2 loại thuốc A và B đến quá trình truyền tin qua Xinap thần kinh - cơ xương ở chuột. Kết quả thí nghiệm cho thấy: Sử dụng thuốc A thì gây ức chế hoạt động của enzim axêtincôlinesteraza, sử dụng thuốc B thì gây đóng kênh canxi ở xinap. Hãy cho biết các thuốc này ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động của xơ xương? Giải thích?
Câu 4 (2,5 điểm)
a) So sánh sự khác nhau về số phân tử ATP cần thiết cho việc hình thành 1 phân tử glucozo và hiệu suất quang hợp giữa hai nhóm thực vật C3 và thực vật C4.
b) Cơ sở nào cho rằng, ánh sáng đỏ có hiệu quả quang hợp hơn ánh sáng xanh tím.
c) Chuẩn bị ba bình thủy tinh A, B, C có nút kín. Chọn hai cành cây tươi (cùng loài) có diện tích lá như nhau (giả sử thể tích cành lá không đáng kể). Cho vào mỗi bình B và C một cành. Bình A và B đem chiếu sáng, bình C che tối trong 1 giờ. Sau đó lấy cành cây ra và cho vào mỗi bình một lượng Ba(OH)2 như nhau, lắc đều sao cho CO2 trong bình được hấp thu hết. Tiếp theo trung hòa Ba(OH)2 dư bằng HCl (mỗi bình chuẩn bị một lượng HCl như nhau). Lượng HCl còn lại sau khi chuẩn độ ở mỗi bình là: 21; 18; 16 ml.
- Nếu nguyên tắc của phương pháp xác định hàm lượng CO2 trong mỗi bình.
- Sắp xếp các bình A, B, C tương ứng với số liệu thu được và giải thích vì sao có kết qua như vậy?
Câu 5: (2,0 điểm)
a) Nêu vai trò của liên kết hyđrô trong các phân tử: Xenlulozo, ADN và protein.
b) Tế bào sống có những đặc tính gì để thích nghi với điều kiện áp suất thẩm thấu tăng trong tế bào?
c) Không bào của tế bào lông hút ở thực vật chịu hạn và thực vật chịu ẩm khác nhau rõ nhất ở điểm nào? Giải thích?
Câu 6: (1,5 điểm)

a) Quy trình nhân giống vô tính từ mô lá ở một loài thực vật gồm các giai đoạn cơ bản nào?
b) Để việc nhân giống vô tính này đạt hiệu quả cao, cần bổ sung vào môi trường nuôi cấy những nhóm chất điều hòa sinh trưởng chính nào, vào giai đoạn nào? Giải thích.
Trang 1- đề thi chọn HSG sinh 12 - Bình Định năm học 2019-2020
Câu 7: (1,5 điểm)
a) Một nhà khoa học đã tạo ra một loại thuốc nhằm ức chế một enzym "X". Tuy nhiên khi thử nghiệm trên chuột ông ta lại thấy thuốc có nhiều tác động phụ không mong muốn vì nó ứng chế cả một số enzym khác.
- Giải thích cơ chế của thuốc gây nên tác động không mong muốn trên.
- Đề xuất một loại thuốc vẫn ức chế được enzym "X" nhưng không gây tác động phụ mong muốn. Giải thích.
b) Một người khỏe mạnh, ở trạng thái bình thường trung bình thể tích máu trong tim vào cuối kì tâm trương là 115ml, vào cuối kì tâm thu là 40ml; nhịp tim 67 lần/phút.
- Lượng máu tim bơm vào động mạch trong một phút ở người này là bao nhiêu?
- Khi ở trạng thái lao động nặng nhọc, lượng máu tim bơm vào động mạch trong một phút tăng thêm 70% so với lượng máu bơm ra lúc bình thường. Vậy lúc này, nhịp tim là bao nhiêu lần/phút? Thời gian của một chu kì tim là bao nhiêu? Cho rằng thể tích tâm thu và tâm trương không đổi.
Câu 8: (2,5 điểm)
a) Ở một loài động vật, kí hiệu bộ NST là AaBbDdEeXY.
- Trong quá trình giảm phân ở kì giữa của lần phân bào I, có bao nhiêu cách sắp xếp của bộ NST trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.
- Sau khi kết thúc giảm phân, hãy xác định: Số loại tinh trùng tối thiểu và số loại tinh trùng tối đa được hình thành; số tế bào sinh tinh tối thiểu để sinh ra số loại tinh trùng tối đa.
b) Hãy nêu 3 sự kiện trong giảm phân dẫn đến việc hình thành các tổ hợp NST khác nhau trong các giao tử. Những sự kiện nào xảy ra trong giảm phân có thể tạo ra các biến dị di truyền?
Trang 2- đề thi chọn HSG sinh 12 - Bình Định năm học 2019-2020
Câu 9: (1,0 điểm)
Ở một loài động vật lưỡng bội, tính trạng màu sắc lông do 1 gen nằm trên NST thường quy định. Gen này có 4 alen: alen $C^r$ quy định lông màu đỏ, alen $C^y$ quy định lông màu vàng, alen $C^b$ quy định lông màu nâu, alen $C^w$ quy định lông màu trắng. Người ta tiến hành các phép lai và thu được kết quả ở bảng sau:

Biết rằng không xảy ra đột biến, màu sắc lông không phụ thuộc điều kiện môi trường.
a) Biện luận xác định thứ tự trội, lặn về màu sắc lông của loài động vật trên.
b) Cho cá thể đực lông màu đỏ ở thế hệ P của phép lai 1 giao phối với cá thể cái lông màu vàng ở thế hệ P của phép lai 2. Có thể thu được đời con có kiểu gen và kiểu hình phân li theo tỉ lệ bao nhiêu?
Câu 10: ( 2,5 điểm)
Ở một loài thực vật, người ta thực hiện hai phép lai sau:
  • Phép lai I: Dòng 1 (hoa trắng) xDòng 2 (hoa đỏ) được F1 100% hoa trắng. Cho F1 tự thụ phấn được F2 có 124 cây hoa trắng và 36 cây hoa đỏ.
  • Phép lai II: Dòng 1 (hoa trắng) xDòng 3 (hoa đỏ) được F1 100% hoa trắng. Cho F1 tự thụ phấn được F2 có 122 cây hoa trắng và 38 cây hoa đỏ.
Biết rằng, kiểu gen và cách tác động của gen ở dòng 1 trong hai phép lai gống nhau.
a) Hãy dùng tiêu chuẩn χ2 (khi bình phương) để kiểm định sự phù hợp hay không phù hợp giữa thực tế và số liệu lí thuyết của 2 phép lai trên. Cho biết χ2 lí thuyết = 3,84.
b) Giải thích kiểu tác động của gen đối với sự hình thành màu hoa ở kết quả của hai phép lai trên.
c) Cho rằng khi lai dòng 2 với dòng 3 được F1 100% hoa tím. Cho F1 tự thụ phấn, thì kết quả F2 sẽ như thế nào về kiểu gen và kiểu hình? Giải thích kiểu tác động của gen đối với kết quả của phép lai.

Đề thi được sưu tầm từ facebook thầy Hồ Văn Trung 

Chưa có phản hồi "Đề thi chọn HSG môn Sinh học 12 - Bình Định"

Đăng nhận xét

Bạn bè